NHV Nieuwsbrief 23 april 2011

Verzonden: 23-04-2011

De benodigde stukken voor de Algemene Ledenvergadering van woensdag 11 mei zijn vanaf heden te downloaden van de website (http://www.nhv.nu/alv-2011):

  • Agenda ALV 2011;
  • Notulen van de ALV 2010;
  • verslag van de secretaris 2010;
  • penningmeester: jaarverslag 2010 met toelichting
  • penningmeester: balans 2010
  • penningmeester: exploitatie 2010
  • penningmeester: begroting 2011
  • penningmeester: begroting 2012