NHV Nieuwsbrief 23 februari 2011

Verzonden: 23-02-2011

In deze nieuwsbrief uw aandacht voor de volgende onderwerpen:
- Stromingen;
- LinkedIn;
- Vacature;
- Facturen.

NB wellicht werken een aantal links niet juist. Bij voorbaat excuus, wij zullen er naar kijken. waarschijnlijk zal daarvoor eea gewijzigd moeten worden in het cms van de website. via de website kunt u de informatie ook altijd vinden.

Stromingen

In voorgaande nieuwsbrief melden we dat er vanwege persoonlijke omstandigheden van een redactielid vertraging is ontstaan. In september zou e.e.a versneld worden opgepakt door de andere redactieleden, maar hierbij kwam men onverhoopt nog enkele hobbels tegen. Dit bleken er meer te zijn dan voorzien! In de afgelopen maanden is door enkele redactieleden hard gewerkt om de achterstand weg te werken. Op dit moment ligt een dubbeldik nummer bij de drukker en naar verwachting wordt deze binnen 1 tot 2 weken bij u bezorgd. De redactie biedt u nogmaals haar excuses aan voor het ontstane ongemak. PS Copy voor Stromingen is van harte welkom en kan via de website worden ingediend.

NHV Forum en LinkedIn

Sinds ongeveer een jaar heeft de NHV op de website een forum voor leden en gasten in gebruik. We hebben geconstateerd dat daar weinig gebruik van is en wordt gemaakt. Het succes is niet wat we er van hadden verwacht. Eigenlijk is die forumfunctie sinds enige tijd overgenomen door de NHV-groep op LinkedIn. De laatste tijd wordt het forum op de NHV-website ook overspoeld met spam-leden, hetgeen de webbeheerder niet kan voorkomen. Dat kost ons tijd en irritatie. Op basis van het voorgaande heeft de NHV-webredactie besloten het forum op de website op te heffen. We stellen u voor als NHV-groep per forum te communiceren op LinkedIn. U dient zich daar wel eenmalig voor aan te melden. Klik hier om u aan te melden voor de NHV LinkedIn groep (indien u nog niet bent aangemeld bij LinkedIn moet u dat eerst doen)

Hans Leenen, (ex)-forumbeheerder

Vacature bij HKV Lijn in Water

(Betaalde Advertentie)
Op de website is een vacature geplaatst voor een hydroloog bij HKV LIJN IN WATER. HKV ia op zoek naar een universitair geschoolde hydroloog die van het vak hydrologie zijn/haar carrière wil maken. Bij HKV LIJN IN WATER betekent dit dat je alles van hydrologische processen in het grond- en oppervlaktewater wilt weten en in staat bent om deze kennis toepasbaar te maken voor onze adviesprojecten. Klik hier voor de advertentie, reageren voor 28 februari (http://www.nhv.nu/vacatures/vacature-hydroloog-hkv-lijn-in-water).

Facturen (herhaald)

Het NHV lidmaatschap is een persoonlijk lidmaatschap (behoudens het zgn bedrijfslidmaatschap). Dit betekent dat facturen op uw naam met het door u opgegeven factuuradres worden opgesteld en vervolgens naar het bij ons bekende e-mailadres worden verzonden. Deze gegevens kunt u inzien door in te loggen op de website. Een significant aantal leden bieden de facturen ter betaling in bij hun bedrijf/instelling. Steeds vaker krijgen wij in deze gevallen verzoeken om facturen aan te passen, daar anders niet tot betaling kan worden overgegaan. Met een ledenbestand van ruim 600 leden is dit een ondoenlijke zaak. Wij vragen dan ook met klem om uw facturen privé te voldoen en zelf zorg te dragen voor de declaratie als uw factuur declarabel is.

De website biedt echter alle gelegenheid om uw factuur met aanvullende gegevens aan te passen (veelal inkoopnummers etc). U moet dit echter zelf aanpassen. Wij willen u dan ook met klem vragen om uw persoonlijke gegevens regelmatig te controleren en up-to-date te houden. Dit is eenvoudig mogelijk door in te loggen op de website met het door u gehanteerde e-mailadres. Indien u het wachtwoord bent vergeten kunt u die automatisch laten toesturen. Bij problemen met inloggen kunt u contact opnemen via de website of met Herman Wolfs: h.wolfs@fugro.nl

Nog altijd zijn er een aantal leden die niet betaald hebben. Ondanks herhaalde oproepen, verzoeken, brieven etc. lukt het deze leden niet om te betalen. Als betaling na 1 jaar uitblijft gaan wij ervan uit dat u geen lid meer wilt zijn en verwijderen wij uw naam van de ledenlijst. Dit laat uiteraard onverlet dat u de contributie tot uitschrijving door de NHV verschuldigd blijft.