NHV Nieuwsbrief 24 augustus 2011

Verzonden: 24-08-2011

Najaarsbijeenkomst 2012

Vooraankondiging NHV Najaarsbijeenkomst, 12 januari 2012
Waterkwaliteitsmodellering biedt uitdagingen voor jou als hydroloog!


De betrouwbaarheid van berekeningsresultaten van waterkwaliteitsmodellen is sterk afhankelijk van de mate waarin de modellering van de waterstroming i.c. fluxen en verblijftijden correct is. De waterkwaliteitsmodellering is echter meestal niet het uiteindelijke hoofddoel wanneer er stromingsmodellen worden gebouwd. Aldus worden de prestaties van deze modellen doorgaans op andere criteria beoordeeld dan waterkwaliteitsmodelleurs graag zouden zien. Met als gevolg dat de stromingsmodellen vaak onnauwkeurig of zelfs ongeschikt blijken voor stoftransportberekeningen. Stroombanen laten een onlogisch patroon zien, de berekende fluxen en massabalansen zijn onrealistisch, de gebruikte schematisaties zijn onhandig, enzovoorts. Tenslotte moet er tijdens de waterkwaliteitsmodellering in vele gevallen nog flink gesleuteld worden aan het onderliggende hydrologische model.

Op 12 januari 2012 wil de NHV op haar jaarlijkse (en deze keer winterse) Najaarsbijeenkomst een bijdrage leveren aan een praktijk, een good modelling practice als het kan, van hydrologische modelbouw die minder hobbels opwerpt voor waterkwaliteitsmodelleurs die met de stromingsmodellen aan de slag willen gaan.

Tijdens onze najaarsbijeenkomst zullen voorbeelden gepresenteerd worden van hoe fout en ook goed het kan gaan, en zal geprobeerd worden lering te trekken door antwoorden te zoeken op vragen uit de praktijk als:

  • Wat zijn de grootste bottlenecks?
  • Waar gaat het meestal mis?
  • Wat zijn eenvoudige stappen en kontroles die ondernomen kunnen worden tijdens de bouw van een stromingsmodel die ervoor kunnen zorgen dat stromingsmodellen hun naam waarmaken, namelijk dat ze niet alleen de waterkwantiteit, maar ook echt de stroming goed berekenen?
  • Welke informatie kan daarbij helpen?


Oproep
Voor deze dag is de NHV op zoek naar sprekers die op dit onderwerp interessante ervaringen en ideeën hebben en deze willen delen met een breed publiek van zowel mensen die vooral op de waterkwantiteit, als mensen die op het gebied van waterkwaliteit en stoftransport werkzaam zijn. Je kunt je als mogelijke spreker aanmelden bij Gijs.Janssen@Deltares.nl. We willen met name ook onze Belgische collega\'s aansporen deel te nemen aan onze najaarsbijeenkomst!


De dag wordt gesponsord door KWR.
Aanmelding als bezoeker wordt spoedig mogelijk gemaakt via de website