NHV Nieuwsbrief 25 mei 2009

Verzonden: 24-05-2009

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij zenden wij u de NHV nieuwsbrief van 25 mei 2009.
Deze week organiseert de NHV de voorjaarsbijeenkomst. De bijeenkomst is al eerder via een nieuwsbrief onder uw aandacht gebracht. Indien u alsnog wilt aanmelden kan dat! Tevens nog even kort aandacht voor de Modflow training op 11 juni.

NHV Voorjaarsbijeenkomst

Een hydrologische kijk op het plan Veerman.
Aanleiding voor een nieuwe onderzoeksagenda?

wanneer: 28 mei
waar: Deltares-Delft
kosten: € 75 leden/ € 125 niet-leden

Om beter grip te krijgen op diverse vraagstukken rondom het plan Veerman organiseert de Nederlandse Hydrologische  Vereniging  (NHV)  en  het  Nationaal  Comité  IHP-HWRP,  in  samenwerking  met  de Commissie  voor  Hydrologie  van  de  Rijn  (CHR),  de  IAH,  de  IAHS,  Netherlands  Water Partnership (NWP), de Unie van Waterschappen, STOWA en het Boussinesq Center een discussiedag. Op deze dag zal de hydrologische  basis  onder  de  adviezen  van  de Deltacommissie  tegen  het  licht  worden  gehouden  en  worden  de  contouren  van  een hydrologisch onderzoeksprogramma voor de lange termijn verkend. 

Twee  onderwerpen zullen worden uitgelicht:
- de kennisleemtes in de bepaling van de ontwerpafvoeren van Rijn en Maas en
- de  onzekerheden  in  de  onderbouwing  voor  de  zoetwaterbehoefte  voor  de  landbouw.

In discussiegroepen kunnen ook andere hydrologische onderwerpen aan de orde worden  gesteld.  De  dag  moet  leiden  tot  een  onderzoeksagenda  voor  de  hydrologische onderbouwing van het advies van de Deltacommissie.

De voorjaarsbijeenkomst is reeds aangekondigd, vanaf vandaag is aanmelding voor deelname mogelijk. Indien u wilt deelnemen verzoeken wij u spoedig aan te melden. De overige organisaties zullen de aanmelding ook voor hun leden kenbaar maken, naar verwachting zal de zaal daarom snel volgeboekt zijn. Deelname is dan niet meer mogelijk.

Voor aanmelding discussiedag Plan Veerman, klik hier....
(Leden moeten eerst inloggen en daarna aanmelden, niet-leden moeten eerst een webshop account aanmaken, vervolgens inloggen en aanmelden)

NHV Zomercursus Modflow-I

Op 11 juni zal de eerste NHV Modflow training starten. Modflow I is een instap/kennismakingscursus waarbij de algemene aspecten van Modflow worden verteld en getraind. Waar zitten de knoppen, wat kan je er mee, wat/waar zitten de gevoeligheden etc.

De training is inmiddels volgeboekt. Indien u toch interesse heeft voor deelname, neemt u contact op met modflow@nhv.nu. klik hier voor aanvullende informatie, dagprogramma, flyer en aanmelding.

CHO publicaties

Wij zijn voornemens om alle CHO publicaties die in het verleden verschenen zijn te scannen en te publiceren op de website (voor leden). We zijn daar inmiddels mee begonnen (Proceedings/verslagen) maar hebben nog niet alle boekjes ter beschikking. Voor het scannen worden de boekjes versneden en daarna gescand. Indien u nog verslagen in uw bezit heeft maar daar verder niets meer mee doet, zijn wij geinteresseerd in de verslagen met nummers 3, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 23, 24, 31, 33, 37, 38, 41. Uiteraard kunnen we de boekjes weer opnieuw inbinden en retour zenden. Uw reactie naar info@nhv.nu.

Adres NHV leden

Van circa 85 leden hebben wij in de leden database alleen een postbus nummer beschikbaar voor het verzendadres. Wij zien bij voorkeur dat de leden hun prive-adres invoeren voor de verzending van Stromingen en andere NHV informatie. Bij wijziging van werkgever leidt dit tot minder problemen en foutieve verzendingen. Tevens zijn er ook nog steeds leden waarvan geen emailadres bekend is. Om deze reden hierbij een oproep om uw prive adres in te voeren in de database (inloggegevens heeft u reeds eerder ontvangen).