NHV Nieuwsbrief - 26 augustus 2019

Verzonden: 26-08-2019

Met in deze nieuwsbrief:
- Lidmaatschapsfacturen 2019 verstuurd
- 17 oktober: Jong en Oud in de Hydrologie (JOH!) bij Ingenieursbureau Rotterdam met Bram Bot
- 12 november najaarsbijeenkomst: Zoet Zout; van kennis naar praktijk
- NHI Nieuwsbrief


Lidmaatschapsfacturen 2019 verstuurd

Geacht NHV-lid,

Afgelopen maand zijn de lidmaatschapsfacturen voor 2019 verstuurd. Als het goed is, heeft u deze via de e-mail ontvangen. U kunt de factuur betalen door in te loggen op de website (https://www.nhv.nu, inlog venster rechtsboven op de pagina) en te betalen via iDEAL. Uw betaling verschijnt dan direct in de boekhouding. De betaling verschijnt op uw bankafschrift ten name van Stichting Mollie Payments met in de omschrijving de naam NHV.

Net als in andere jaren vraag ik leden die het lidmaatschap bij hun werkgever declareren om de factuur zelf via iDEAL te voldoen, en nadien zelf een declaratie bij de werkgever in te dienen. Dit voorkomt veel inspanningen van mijn kant om een factuur bij een werkgever betaalbaar te laten stellen.

Heeft u niet de beschikking over iDEAL? Dan kunt u het factuurbedrag overschrijven. De informatie hiervoor treft u aan op de factuur, terug te vinden op onze website of in uw mailbox.

Heeft u de factuur niet ontvangen? Dan is deze waarschijnlijk in uw spam-box terecht gekomen. U kunt de factuur altijd terugvinden op de NHV-website, door in te loggen met uw account.
Vragen over deze factuur kunt u stellen via penningmeester@nhv.nu.

Met vriendelijke groet,

Hendrik Meuwese
Penningmeester


17 oktober: Jong en Oud in de Hydrologie (JOH!) bij Ingenieursbureau Rotterdam met Bram Bot

Kennis maken met de helden achter onze hydrologische parameters, functies en theorieën? Weten waar Nederlands hydrologen deze dagen zoal aan werken? Avondje discussiëren over het verleden, heden en toekomst van de hydrologie? In de serie “Jong en Oud in de Hydrologie” combineren we lezingen van Senior Hydrologen, in-house avonden en borrels.

De volgende lezing in deze reeks is 17 oktober bij het Ingenieursbureau Rotterdam. Bram Bot, o.a. bekend van het Grondwaterzakboekje, laat ons proeven aan de ‘Hydrologische snoeptrommel’ en schotelt de deelnemers een potpourri van leuke en verrassende grondwaterkwesties voor.

JOH

Programma:
18.30 Inloop
19.00 Welkom NHV & Ingenieursbureau Rotterdam
19.30 Lezing
20.30 Afstudeerpresentatie Ingenieursbureau
20.45 Kijkje in het lab & borrel
22.00 Einde

Locatie: Laboratorium Ingenieursbureau Rotterdam, Marconistraat 1a, Rotterdam
Aanmelden bij: simon.vanmeijeren@acaciawater.com, uiterlijk 14 oktober.
Kosten: Gratis (voor leden en niet-leden)

Meer info over:
- NHV: https://www.nhv.nu/
- Ingenieursbureau Rotterdam: https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/ingenieursbureau/
- Grondwaterzakboekje: http://www.grondwaterzakboekje.nl/


 12 november najaarsbijeenkomst: Zoet Zout; van kennis naar praktijk

Wereldwijd is water in het kustgebied op veel plaatsen brak tot zout. In een natuurlijk landschap is er in elke riviermonding en in de ondergrond een geleidelijke overgang van zoet water naar zout water. Door drainage, bodemdaling en zeespiegelstijging in een veranderend klimaat staat de voorraad zoetwater ook in Nederland onder druk. De deltabeslissing Zoetwater en het bijbehorend Deltaplan Zoetwater dragen eraan bij dat Nederland ook in de toekomst over voldoende zoetwater beschikt, voor een aantrekkelijke leefomgeving en een sterke economische positie. Verspreid over laag Nederland worden maatregelen getest voor zuinig gebruik, vasthouden, bergen en aanvoeren van zoetwater. Maar hoe groot is het probleem nu echt? En zijn de voorgestelde oplossingen effectief en kostenefficiënt? Hoe kunnen we opschaling realiseren? Op dinsdag 12 november gaan we daarover graag met jullie in gesprek.

Een oplossing pitchen? Dat kan ook! Stuur vóór 30 september een mailtje naar mieke.hulshof@acaciawater.com met een korte omschrijving. De organisatie zal uit de inzendingen een selectie maken voor de sessie “Oplossingen, pilots en implementatie”.

Voorlopig programma

12:45      Inloop en registratie
13:00 Intro
13:15 Presentaties “Probleem in kaart”, parallelle sessies voor oppervlakte en grondwater
14:15 Pauze
14:45 Pitches “Oplossingen, pilots en implementatie” & bevragen van sprekers
16:00 Paneldiscussie “Beleid”
16:30 Afsluiting en borrel
17:00 Einde

 Aanmelden kan via de NHV-site


NHI Nieuwsbrief

NHI

De NHI heeft een nieuwsbrief uitgebracht, deze is terug te vinden in de bijlage van deze nieuwsbrief!