NHV Nieuwsbrief - 26 januari 2020

Verzonden: 26-01-2020

Met in deze nieuwsbrief:
- Aankondiging ALV + voorjaarssymposium: 26 maart
- Oproep: bestuursfunctie bij de NHV
- 5 februari - Darcy Lecture door Reed Maxwell
- Call for Abstracts: 18th Biennial Conference ERB 2020


Aankondiging - 26 maart - NHV ALV + voorjaarssymposium

Regionale modellen: daar zit muziek in!
Over 20 jaar MIPWA en veelbelovende ontwikkelingen
Locatie: De zalen van zeven | Boothstraat 7 | Utrecht

Naar aanleiding van het 20 jarig bestaan van MIPWA staan we stil bij de historie van regionale modellen en bij wat er bereikt is in die 20 jaar. Daarbij wordt ingegaan op de keuze lokaal – regionaal – nationaal, en de nieuwste ontwikkelingen. Omdat hydrologen notoir muzikaal zijn, is er een ***quiz*** over regionale modellen, hun namen en muziek. Wees erbij en test uw kennis! Ingebed in het symposium is de jaarlijkse algemene ledenvergadering en de uitreiking van hydrologieprijs voor de beste hydrologische publicatie van jonge auteurs, van de afgelopen drie jaar. Zorg dat je er bij bent!

Concept programma

9:00 Ontvangst met koffie en thee
9:30     Introductie dagvoorzitter Remko Uijlenhoet (NHV) en Linda van der Toorn (MIPWA)
Regionale droogtestudie landelijk model
Presentatie: Historie regionale modellen
Presentatie: Regionale modellen vs. Lokale modellen
12:00 Lunch
12:30 ALV
13:30 Hydrologieprijs – uitreiking door Huub Savenije en presentatie door winnaar
14:15 Presentatie: State of the art regionale modellen
Presentatie: Gebruik regionaal model in ecohydrologische studie
Presentatie: Nieuw lagenmodel MIPWA met NHI lagenmodule
16:45 Borrel

Zie ook onze website. Het actuele programma (met sprekers) zal daar te vinden zijn.


Oproep - Bestuursfunctie bij de NHV

Wil jij een actieve bijdrage leveren aan hydrologisch Nederland? Dan is hier je kans. Het bestuur heeft momenteel vacatures doordat bij de komende algemene ledenvergadering de termijn van een aantal bestuursleden afloopt.

Wat ga je doen?
- het bestuur is het hart van hydrologisch Nederland. Daar kan jij op allerlei manieren je bijdrage aan leveren;
- de exacte invulling stem je af met de andere bestuursleden. Je kan bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor een bijeenkomst. Het thema, locatie en opzet bespreken we in het bestuur, daarna voeren twee bestuursleden het uit. Maar als je een passie hebt voor de website, dan kan dat ook.
- van bestuursleden wordt verwacht dat zij deelnemen aan bestuursvergaderingen. Deze zijn gemiddeld eens in de twee maanden veelal in de regio Utrecht tussen 16h00 en 18h00. Een keer weinig tijd voor de reis? Frequent doen bestuursleden mee via video.
- je bent aanwezig bij jaarlijkse algemene ledenvergadering en waar mogelijk bij de voor- en najaarsbijeenkomsten. Houdt rekening met een gemiddelde tijdsbesteding van 2 uur per week;

Wat is de procedure?
Via deze weg willen we alle leden uitnodigen hun interesse kenbaar te maken. Tegelijkertijd zoekt het bestuur ook zelf naar kandidaten. Heb je interesse? Meer weten? Bel of mail gerust met Hendrik Meuwese, 06 22 56 78 60, penningmeester@nhv.nu. Hij vertelt je graag meer over een bestuursfunctie bij de NHV! Je interesse horen we graag voor 15 februari.

Uiteindelijk zal het bestuur voor de algemene ledenvergadering een voordracht doen naar de leden. Het streven is de ledenvergadering eind maart te laten plaatsvinden. Conform de statuten kunnen dan nog tegenkandidaten worden voorgesteld.

Zoals alle bestuursfuncties binnen de NHV betreft het een onbezoldigde functie.


5 februari - Darcy Lecture door Reed Maxwell

Reed Maxwell


Call for Abstracts: 18th Biennial Conference ERB 2020
22-25 September
Portoferraio, Elba, Italy

Conference topics
Small experimental catchments offer invaluable opportunities to observe and study hydrological processes. Despite being time-, energy- and money-consuming, experimental studies carried out in representative catchments are fundamental to advance our understanding of the main hydrological processes and how they may be impacted by human activities.

The 18th biennial ERB conference 2020 aims to gather scientists working in small experimental catchments to foster communication and collaboration, share information on new monitoring technologies, analysis techniques, and recent scientific findings, and ultimately promote advancements in catchment hydrology.

The conference includes the following themes, with a specific focus on small catchments:
• New hydrological and ecohydrological monitoring techniques;
• Advances in hydrological and ecohydrological modelling;
• Environmental tracers in hydrological and ecohydrological studies;
• Hydrological and ecohydrological processes understanding in arid and humid catchments;
• Hydrological and hydrometeorological extremes;
• Erosion and sediment transport;
• Field work fails and unexpected behaviors;
• Open session on general catchment hydrology.

The Call for Abstracts is now open. All participants are invited to submit an abstract before 31st March, 2020. The abstracts should be written in English (max. 400 words) following this template. The abstract must be sent to the conference email address (erb_2020@yahoo.com) specifying the preference for oral presentation or poster.

For more information please see https://www.dagri.unifi.it/index.php