NHV Nieuwsbrief 27 december 2011

Verzonden: 27-12-2011

Najaarsbijeenkomst 2011

Waterkwaliteitsmodellering biedt uitdagingen voor jou als hydroloog!
12 januari 2012, KWR, Nieuwegein

Op 12 januari 2012 wil de NHV op haar jaarlijkse, en deze keer winterse Najaarsbijeenkomst een bijdrage leveren aan een praktijk, een good modelling practice als het kan, van hydrologische modelbouw die minder hobbels opwerpt voor waterkwaliteitsmodelleurs die met de stromingsmodellen aan de slag willen gaan.

Tijdens onze najaarsbijeenkomst zullen voorbeelden gepresenteerd worden van hoe fout en ook goed het kan gaan, en zal geprobeerd worden lering te trekken door antwoorden te zoeken op vragen uit de praktijk.

 

Op de website vindt u een overzicht van de sprekers en samenvattingen van de presentaties. Voor aanmelding en overzicht van de sprekers, zie http://www.nhv.nu/najaarsbijeenkomst-2012

Kees Maas prijs2011

Zoals eerder aangekondigd heeft het bestuur een Kees Maas prijs ingesteld. Deze prijs wordt uitgereikt voor de beste publicatie (naar mening van de NHV leden) op hydrologisch en waterhuishoudkundig gebied verschenen in ons vakblad ‘Stromingen\'. In 2011 zal de prijs voor het eerst worden uitgereikt, op dit moment wordt de uitreiking voorzien tijdens de NHV-Najaarsbijeenkomst 2011. Omdat het dit jaar de eerste keer zal zijn, geldt voor de periode van publicatie een afwijkende periode van 10 jaar, i.c. 2001 t/m 2010. Voor de volgende prijzen zal de reguliere periode van drie jaar ingaan. Een jury zal het NHV-bestuur een winnaar voordragen, op basis van de mening van de NHV-leden. Voor verdere details verwijzen we naar het reglement.
Als criteria voor de selectie gelden wetenschappelijk niveau, originaliteit, helderheid en inspirerende werking. Daarnaast wordt de praktische toepassing van het werk mede in beschouwing genomen door de jury. Je top-3 artikelen+auteur(s) kun je sturen naar info@nhv.nu. Je mag éénmaal je stem uitbrengen. De jury gaat aan de hand van de scores een shortlist maken waarop je t.z.t. nogmaals kan stemmen. De NHV houdt zich het recht voor deze procedure te wijzigen dan wel in te korten. Het reglement kunt u vinden op de website.

 

Op dit moment zijn er te weinig inzendingen ingediend om tot een afgewogen voorstel te kunnen komen. Daarom alsnog een oproep voor het indienen van jouw Top3!!

 

Minisymposium tijdreeksanalyse 2012

Op 6 maart organiseren KWR, TU Delft en NHV gezamenlijk een minisymposium over tijdreeksanalyse. Het programma bestaat uit een ochtenddeel, dat wetenschappelijk gericht is, en gehouden zal worden in het Engels. Dit deel wordt georganiseerd naar aanleiding van zowel de beoogde promotie van Jos von Asmuth, op 5 maart 14u30 te Delft, als de pensionering en het formele afscheid van Kees Maas bij KWR en TUD. Het middagdeel wordt georganiseerd door de NHV werkgroep tijdreeksanalyse, en is meer op de praktijk gericht. De voertaal is daar het Nederlands. We zijn zeer vereerd dat een van de grondleggers van tijdreeksanalyse in de hydrologie, te weten Prof. Keith W. Hipel, zich bereid heeft verklaard om voor de gelegenheid over te komen uit Canada. Hij zal zitting nemen in de promotiecommissie van Jos, en ook een voordracht houden tijdens het ochtendprogramma. Zowel het ochtend- (gratis) als het middagdeel (geringe bijdrage) zijn open voor alle belangstellingen, en u kunt zich al dan niet voor één van beide, of beiden, aanmelden.


Op de website vindt u een overzicht van de sprekers en samenvattingen van de presentaties. Voor aanmelding en overzicht van de sprekers, zie http://www.nhv.nu/symposium-tijdreeksanalyse