NHV Nieuwsbrief 28 augustus 2009

Verzonden: 28-08-2009

In deze nieuwsbrief aandacht voor de twee symposia die door de NHV organiseert geworden:

Symposium \"Actuele Verdamping\"

Op 17 september 2009 organiseert de NHV, in samenwerking met de STOWA, een symposium annex discussie-middag over het schatten van de actuele verdamping. Onder de deskundige leiding van Reinder Feddes als dagvoorzitter gaan we met elkaar het gesprek aan over hoe we de schatting van de actuele verdamping kunnen verbeteren.

Tussen de middag is er uiteraard een lunch. Hierna verzorgt o.a. Fred Bosveld van het KNMI een beschouwing over de redenen die in de 80-er jaren aanleiding gaven om van het Penman-concept voor verdamping over te stappen naar de Makkink-benadering. Hopelijk ontstaat er na deze beschouwing een geanimeerde discussie over de vraag of er heden ten dage, met de huidige stand van de techniek en indachtig het feit dat vrijwel de hele wereld Penman-Monteith gebruikt, redenen zijn aan te wijzen om laatstgenoemd verdampingsconcept in Nederland weer nieuw leven in te blazen. Of we van Makkink weer naar Penman zullen gaan..?

Aanmelden is mogelijk via de website, klik hier....

Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

 

Algemene Ledenvergadering

Op 17 september zal tevens de algemene ledenvergadering worden gehouden. De stukken daarvoor zullen (grotendeels) in de loop van volgende week op de website worden geplaatst.

 

Najaarsbijeenkomst
\"Neerslag-afvoermodellering van Stroomgebieden in NL\"

De waterschappen dienen, conform het NBW-actueel, in 2012 hun regionale watersystemen opnieuw te toetsten aan de NBW-normen voor wateroverlast. Daarbij dienen ook de nieuwe KNMI Klimaatsscenario’s te worden doorgerekend. Het gaat om het herijken van de wateropgave aan de hand van de nieuwe scenario’s. Daarvoor dient een zogenaamde faalkansanalyse te worden uitgevoerd waarmee de kans dat een bepaalde waterstand wordt overschreven wordt bepaald. Een adequate en bij voorkeur ook accurate modellering van het neerslag-afvoerproces is daarvoor noodzakelijk.

Tot op heden is het niet gelukt om de waterschappen methodologisch op een lijn te krijgen, terwijl dat uit landelijk beleidsmatig oogpunt wel nodig is. De reden voor verschillen die vaak wordt gegeven is dat ieder beheersgebied uniek is, en aldus ook om een unieke aanpak vraagt.

De NHV, organiseert samen met de Unie van Waterschappen en de STOWA een Fall Meeting, die op 15 oktober aanstaande zal plaatsvinden te Utrecht. Het doel van de bijeenkomst is om met elkaar van gedachten te wisselen hoe de toetsing uit te voeren en te leren van elkaar als het gaat om gebruikte basisgegevens, modellen en statistische methoden.

klik hier voor aanvullende informatie en aanmelden