NHV Nieuwsbrief 3 juli 2009

Verzonden: 03-07-2009

In deze korte nieuwsbrief aandacht voor het symposium wat de NHV organiseert op 17 september.

Op 17 september 2009 organiseert de NHV, in samenwerking met de STOWA, een symposium annex discussie-middag over het schatten van de actuele verdamping. Onder de deskundige leiding van Reinder Feddes als dagvoorzitter gaan we met elkaar het gesprek aan over hoe we de schatting van de actuele verdamping kunnen verbeteren.

Tussen de middag is er uiteraard een lunch. Hierna verzorgt o.a. Fred Bosveld van het KNMI een beschouwing over de redenen die in de 80-er jaren aanleiding gaven om van het Penman-concept voor verdamping over te stappen naar de Makkink-benadering. Hopelijk ontstaat er na deze beschouwing een geanimeerde discussie over de vraag of er heden ten dage, met de huidige stand van de techniek en indachtig het feit dat vrijwel de hele wereld Penman-Monteith gebruikt, redenen zijn aan te wijzen om laatstgenoemd verdampingsconcept in Nederland weer nieuw leven in te blazen. Of we van Makkink weer naar Penman zullen gaan..?

We sluiten de middag vanaf 15.30 u af met de Algemene Leden Vergadering (ALV) over het boekjaar 2008, gevolgd door een borrel. De ALV is uiteraard alleen toegankelijk voor leden van de NHV. De stukken voor de ALV worden tzt op de website geplaatst.

Kosten
Voor NHV-leden is het bijwonen van het symposium gratis, de deelname voor niet-leden bedraagt euro 50,=.

Voorlopig programma van de dag
Dagvoorzitter: Reinder Feddes

  

9.30u               Inloop en koffie/thee

10.00u             Opening

10.15u             Presentatie Wim Bastiaansen/WaterWatch en TU Delft

11.15u             Presentatie Peter Droogers/FutureWater

12.30u             Lunch

13.30u             Presentatie Fred Bosveld/KNMI

14.15u             Plenaire discussie en samenvatting van de dag

15.30u             ALV 2008 (voor NHV-leden)

17.00u             Borrel

De koffie/thee, lunch en borrel worden u aangeboden door waterschap Rivierenland (www.wsrl.nl).

Aanmelden vanaf heden mogelijk via de website, klik hier....