NHV Nieuwsbrief 31 maart 2009

Verzonden: 30-03-2009

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij zenden wij u de NHV nieuwsbrief van 31 maart 2009. Vanaf heden in een gewijzigde layout waarmee wij zoveel mogelijk willen aansluiten bij de layout van de website.

NHV Voorjaarsbijeenkomst

Een hydrologische kijk op het plan Veerman.
Aanleiding voor een nieuwe onderzoeksagenda?

Aanmelding nu mogelijk

wanneer: 28 mei
waar: Deltares-Delft
kosten: eur 75 leden/eur 125 niet-leden

Om beter grip te krijgen op diverse vraagstukken rondom het plan Veerman organiseert de Nederlandse Hydrologische  Vereniging  (NHV)  en  het  Nationaal  Comité  IHP-HWRP,  in  samenwerking  met  de Commissie  voor  Hydrologie  van  de  Rijn  (CHR),  de  IAH,  de  IAHS,  Netherlands  Water Partnership (NWP), de Unie van Waterschappen, STOWA en het Boussinesq Center een discussiedag. Op deze dag zal de hydrologische  basis  onder  de  adviezen  van  de Deltacommissie  tegen  het  licht  worden  gehouden  en  worden  de  contouren  van  een hydrologisch onderzoeksprogramma voor de lange termijn verkend. 

Twee  onderwerpen zullen worden uitgelicht:
- de kennisleemtes in de bepaling van de ontwerpafvoeren van Rijn en Maas en
- de  onzekerheden  in  de  onderbouwing  voor  de  zoetwaterbehoefte  voor  de  landbouw.

In discussiegroepen kunnen ook andere hydrologische onderwerpen aan de orde worden  gesteld.  De  dag  moet  leiden  tot  een  onderzoeksagenda  voor  de  hydrologische onderbouwing van het advies van de Deltacommissie.

De voorjaarsbijeenkomst is reeds aangekondigd, vanaf vandaag is aanmelding voor deelname mogelijk. Indien u wilt deelnemen verzoeken wij u spoedig aan te melden. De overige organisaties zullen de aanmelding ook voor hun leden kenbaar maken, naar verwachting zal de zaal daarom snel volgeboekt zijn. Deelname is dan niet meer mogelijk.

Voor het programma wordt verwezen naar het attachement bij deze nieuwsbrief maar kan ook via de website geraadpleegd worden, klik hier....

Voor aanmelding discussiedag Plan Veerman, klik hier....
(Leden moeten eerst inloggen en daarna aanmelden, niet-leden moeten eerst een webshop account aanmaken, vervolgens inloggen en aanmelden)

NHV Zomercursus Modflow-I

Vooraanmelding voor de zomercursus Modflow-I op 11 juni is nog steeds mogelijk. Naar verwachting zal inschrijving binnen 1-2 weken mogelijk zijn. Geinteresseerden voor deelname kunnen alvast wel een bericht sturen naar modflow@nhv.nu (vooraanmelding). Aanvullende informatie omtrent de zomercursus kunt u vinden op de website, klik hier.... 

Facturen en betalingsherinneringen per e-mail

Begin februari zijn de facturen voor de contributie verzonden. NHV heeft altijd een betalingstermijn gehanteerd van 30 dagen, echter deze periode is nooit duidelijk gehandhaafd. Nu wij een groot deel van de administratie via de website laten verlopen, is het ook mogelijk automatisch betalingsherinneringen te verzenden. Na een periode van 30 dagen (ook bij eventuele website bestellingen of aanmelding voor symposia etc) wordt er per e-mail een betalingsherinnering verzonden. Dit wordt wekelijks herhaald tot het moment dat de rekening is voldaan. Indien u betaald binnen de betalingstermijn zult u deze betalingsherinneringen niet ontvangen.

Vacatures NHV Website

Regelmatig worden wij benaderd voor het plaatsen van vacatures op de NHV website. Dit is mogelijk, wij vragen daarvoor slechts een geringe vergoeding. Wellicht heeft uw organisatie of werkgever ook belangstelling voor deze mogelijkheid. U bereikt hiermee tenslotte alle leden van de NHV. Voor de NHV is dit een welkome inkomstenbron waarmee wij nieuwe ontwikkelingen voor de leden kunnen ontwikkelen. Voor aanvullende informatie voor het plaatsen van een vacature op de website, klik hier....

De volgende vacatures staan op dit moment op de website:
31.03.09 - HKV lijn in water zoekt een Marktcoordinator regionaal waterbeheer, klik hier....

23.03.09 - Grontmij zoekt een junior adviseur stedelijk water en riolering, klik hier....

16.03.09 - TU-Delft zoekt een promovendus \"Science System Assessment of Water Resources Management\", klik hier.... 

16.03.09 - TU-Delft zoekt een deeltijd hoogleraar Experimentele hydrologie, klik hier....