NHV Nieuwsbrief 5 september 2009

Verzonden: 05-09-2009

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende zaken:

 

NHV training TimML

De NHV wil in het voorjaar 2010 een 1-daagse workshop organiseren met als onderwerp \"Het modelleren van meerlagenstroming met het analytische elementen programma TimML.\"

 

De workshop wordt gegeven door Mark Bakker, de ontwikkelaar van TimML, en zal qua opzet en doel overeenkomen met de cursus Modflow I. Dit wil zeggen dat het doel vooral is het werken met het pakket. De kosten zullen voor leden rond de 300 euro liggen.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door middel van een voorinschrijving. Op deze wijze krijgen wij tevens een indruk of er voldoende belangstelling is voor deze cursus. De voorinschrijving verplicht u tot niets, maar het geeft wel aan dat u voornemens bent de workshop te volgen.
Om genoeg aandacht te hebben voor alle deelnemers aan de workshop is het totale aantal deelnemers beperkt. De eerste 10 leden die zich via de voorinschrijving aanmelden wordt een plaats in de workshop gegarandeerd.

- Meer informatie over TimML kan gevonden worden op de TimML website: www.bakkerhydro.org/timml

- Voor nadere informatie omtrent TimML kunt u contact opnemen met Marc Bakker, mark.bakker@tudelft.nl
- Voor de voorinschrijving stuurt u een e-mail naar de NHV, info@nhv.nu

 

NHV training Modflow II

De volgende Modflow training zal gehouden worden in januari 2010. Het onderwerp van deze training wordt \"Conceptueel modelleren en Modelkalibratie\". Bij voldoende belangstelling zal in 2010 ook de cursus Modflow I herhaald worden.

Vooraanmelding voor Modflow II kan op modflow@nhv.nu. Personen die zich nu aanmelden hebben voorrang bij definitieve inschrijving!

 

Huiswerkopgave Modflow I

Door diverse omstandigheden heeft de beoordelingscommissie nog niet alle huiswerk opgaven kunnen bekijken en is er dus nog geen duidelijkheid wie de winnaar is geworden. We verwachten nu dat eind september meer duidelijkheid hieromtrent zal zijn.

 

Symposium \"Actuele Verdamping\"

Op 17 september 2009 organiseert de NHV, in samenwerking met de STOWA, een symposium annex discussie-middag over het schatten van de actuele verdamping. Onder de deskundige leiding van Reinder Feddes als dagvoorzitter gaan we met elkaar het gesprek aan over hoe we de schatting van de actuele verdamping kunnen verbeteren.
Er zijn nog slechts 7 plaatsen beschikbaar! Indien het symposium is volgeboekt kunnen we ook echt geen mensen meer in de zaal toelaten ivm de maximaal benutte capaciteit. Voor aanvullende informatie en aanmelden, klik hier....
 

Algemene Ledenvergadering

Op 17 september wordt tevens de algemene ledenvergadering gehouden. De stukken hiervoor zijn inmiddels op de website geplaatst, klik hier....

 

Najaarsbijeenkomst
\"Neerslag-afvoermodellering van Stroomgebieden in NL\"

De waterschappen dienen, conform het NBW-actueel, in 2012 hun regionale watersystemen opnieuw te toetsten aan de NBW-normen voor wateroverlast. Daarbij dienen ook de nieuwe KNMI Klimaatsscenario’s te worden doorgerekend. Het gaat om het herijken van de wateropgave aan de hand van de nieuwe scenario’s. Daarvoor dient een zogenaamde faalkansanalyse te worden uitgevoerd waarmee de kans dat een bepaalde waterstand wordt overschreven wordt bepaald. Een adequate en bij voorkeur ook accurate modellering van het neerslag-afvoerproces is daarvoor noodzakelijk. klik hier voor aanvullende informatie en aanmelden