NHV Nieuwsbrief 7 maart 2009

Verzonden: 07-03-2009

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij zenden wij u de NHV nieuwsbrief.

 

NHV Modflow training

De NHV is dé vereniging voor Hydrologisch Nederland en gaat de mogelijkheid bieden om via cursussen, deels opgezet als workshops, de leden inhoudelijk kennis te laten nemen van de wijze waarop we in Nederland met hydrologie bezig zijn. Dat er behoefte is aan een Modflow cursus is een feit: Dit is door verschillende mensen in diverse gesprekken aangegeven, het is ook gebleken uit de Nieuw Elan enquête. In 2009 gaat de NHV een start maken met het ontwikkelen van een drietal cursussen met als onderwerp Modflow.
Afhankelijk van het niveau van de deelnemer kan een keuze gemaakt worden uit Modflow I, Modflow II of Modflow III. Modflow I is een instap/kennismakingscursus waarbij de algemene aspecten van Modflow worden verteld en getraind. Waar zitten de knoppen, wat kan je er mee, wat/waar zitten de gevoeligheden etc. Modflow I zal dit jaar georganiseerd worden op 11 juni.
Voor meer informatie en vooraanmelding (met eerste recht van inschrijving), klik hier....

 

Stromingen

Stromingen jaargang 15, nummer 1 kan reeds via de website gelezen worden (alleen voor leden). Verzending van Stromingen naar uw adres zal een dezer dagen plaatsvinden. klik hier.... voor toegang tot de artikelen.

Overzicht van de artikelen (titels):
-Voorwoord: Geen speld tussen te krijgen
-Hoezo representatief_ Over de betekenissen van representatief in de KR...
-Richtlijnen, normen en wetten
-Actuele en kortetermijnvoorspellingen voor operationeel waterbeheer
-Na regen komt interceptie
-De invloed van hydrologie op de broeikasgasbalans in laagveengebieden
-Opinie Digitale geohydrologische informatie via DinoLoket
-Effecten van landgebruiksveranderingen op afvoer in het Rijnstroomgebi...
-Ontwikkeling van hoogwatervoorspellingssystemen voor Vlaanderen en bek...
Overige

 

Vacature (betaalde advertentie)
Waterschap Reest&Wieden zoekt een hydroloog

De afdeling Realiseren en Meten is één van de drie afdelingen binnen de sector Watersysteem. De afdeling is primair verantwoordelijk voor twee processen: (1) de voorbereiding en uitvoering van inrichtingsprojecten (onze zgn. Water-op-Maatprojecten, WOM), en (2) het inzamelen en beschikbaar stellen van gegevens op het gebied van legger, waterkwantiteit, waterkwaliteit en ecologie. Voor deze afdeling zijn wij op zoek naar een enthousiaste hydroloog. Voor meer informatie, klik hier....

 

OPROEP AAN DE LEDEN DIE CONTRIBUTIE NOG NIET BETAALD HEBBEN: GAARNE UW CONTRIBUTIE MET SPOED OVERMAKEN! ER ZIJN NOG ZEER VEEL FACTUREN NIET BETAALD
Binnenkort kunt u ook wekelijks een e-mail tegemoet zien indien uw factuur nog niet betaald is. De betalingstermijn is inmiddels verstrekken, na inloggen op de website zult u hier ook attent op worden gemaakt.

 

NHV nieuws