NHV Nieuwsbrief - 8 oktober 2019

Verzonden: 08-10-2019

Met in deze nieuwsbrief:
- NHV Hydrologieprijs: inzendingen geopend!
- 17 oktober: NHV event: Jong en Oud in de Hydrologie (JOH!) bij Ingenieursbureau Rotterdam met Bram Bot
- 12 november NHV najaarsbijeenkomst: Zoet Zout; van kennis naar praktijk
- 17 oktober: Boussinesq lecture


NHV Hydrologieprijs: inzendingen geopend!

Na twee, hydrologisch gezien bijzondere zomers, nadert het einde van 2019. Ook is het al weer drie jaar geleden sinds de NHV Hydrologieprijs is uitgereikt! Dat betekent dat deze prestigieuze prijs weer op de NHV-agenda staat.
De NHV Hydrologieprijs is de prijs voor het beste hydrologische artikel gepubliceerd in een internationaal peer reviewed tijdschrift in de jaren 2016-2018. De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor jonge hydrologen die niet ouder waren dan 35 jaar op de publicatiedatum. Genomineerden moeten de Nederlandse of Belgische nationaliteit hebben of woonachtig zijn in Nederland of België.

De Hydrologieprijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag en zal uitgereikt worden tijdens de ALV van de NHV begin 2020. Denk jij dat één van jouw publicaties van de afgelopen jaren kans maakt? Of wil je graag een publicatie van iemand anders nomineren? Stuur dan voor 1 januari 2020 een digitale versie van de betreffende publicatie, samen met een argumentatie en contactgegevens van de auteur naar secretaris@nhv.nu. Lees beslist ook even het reglement, o.a. voor de voorwaarden en selectiecriteria.

De jury bestaat dit jaar uit:
Prof. Dr. Ir. Huub Savenije (voorzitter)
Dr. Ir. Martine van der Ploeg
Dr. Vincent Post
Prof. Dr. Ir. Marnik Vanclooster
Prof. Dr. Yoshihide Wada (winnaar NHV Hydrologieprijs 2013-2015)
Prof. Dr. Bob Su


17 oktober: Jong en Oud in de Hydrologie (JOH!) bij Ingenieursbureau Rotterdam met Bram Bot

Kennis maken met de helden achter onze hydrologische parameters, functies en theorieën? Weten waar Nederlands hydrologen deze dagen zoal aan werken? Avondje discussiëren over het verleden, heden en toekomst van de hydrologie? In de serie “Jong en Oud in de Hydrologie” combineren we lezingen van Senior Hydrologen, in-house avonden en borrels. Tijdens de avond zal ook Nàdia Mobron vertellen over haar afstuderen bij het Ingenieursbureau naar het ‘Hydraulisch functioneren van wadi’s onder polder condities’.

De volgende lezing in deze reeks is 17 oktober bij het Ingenieursbureau Rotterdam. Bram Bot, o.a. bekend van het Grondwaterzakboekje, laat ons proeven aan de ‘Hydrologische snoeptrommel’ en schotelt de deelnemers een potpourri van leuke en verrassende grondwaterkwesties voor.

JOH

Programma:
18.30 Inloop
19.00 Welkom NHV & Ingenieursbureau Rotterdam
19.30 Lezing
20.30 Afstudeerpresentatie Ingenieursbureau
20.45 Kijkje in het lab & borrel
22.00 Einde

Locatie: Laboratorium Ingenieursbureau Rotterdam, Marconistraat 1a, Rotterdam
Aanmelden bij: simon.vanmeijeren@acaciawater.com, uiterlijk 14 oktober.
Kosten: Gratis (voor leden en niet-leden)

Meer info over:
- NHV: https://www.nhv.nu/
- Ingenieursbureau Rotterdam: https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/ingenieursbureau/
- Grondwaterzakboekje: http://www.grondwaterzakboekje.nl/


 12 november najaarsbijeenkomst: Zoet Zout; van kennis naar praktijk

Wereldwijd is water in het kustgebied op veel plaatsen brak tot zout. In een natuurlijk landschap is er in elke riviermonding en in de ondergrond een geleidelijke overgang van zoet water naar zout water. Door drainage, bodemdaling en zeespiegelstijging in een veranderend klimaat staat de voorraad zoetwater ook in Nederland onder druk. De deltabeslissing Zoetwater en het bijbehorend Deltaplan Zoetwater dragen eraan bij dat Nederland ook in de toekomst over voldoende zoetwater beschikt, voor een aantrekkelijke leefomgeving en een sterke economische positie. Verspreid over laag Nederland worden maatregelen getest voor zuinig gebruik, vasthouden, bergen en aanvoeren van zoetwater. Maar hoe groot is het probleem nu echt? En zijn de voorgestelde oplossingen effectief en kostenefficiënt? Hoe kunnen we opschaling realiseren? Op dinsdag 12 november gaan we daarover graag met jullie in gesprek.

Een oplossing pitchen? Dat kan ook! Stuur vóór 30 september een mailtje naar mieke.hulshof@acaciawater.com met een korte omschrijving. De organisatie zal uit de inzendingen een selectie maken voor de sessie “Oplossingen, pilots en implementatie”.

Voorlopig programma

12:45      Inloop en registratie
13:00 Intro
13:15 Presentaties “Probleem in kaart”, parallelle sessies voor oppervlakte en grondwater
14:15 Pauze
14:45 Pitches “Oplossingen, pilots en implementatie” & bevragen van sprekers
16:00 Paneldiscussie “Beleid”
16:30 Afsluiting en borrel
17:00 Einde

 Aanmelden kan via de NHV-site


lecture

Dear Hydrologist,

This year the Boussinesq Lecture will be held on Thursday October 17 in the newly renovated KNAW in Amsterdam. This year the theme is Water quality and we are proud that Georgia Destouni (Stockholm University) will give this year Boussinesq Lecture entitled:

“Water quality in the changing hydroclimate”

Furthermore, Tim van Emmerik (Wageningen University) will give a talk about plastic debris in rivers and Ann van Griensven (Free University Brussels/IHE Delft) will talk about water quality modelling and how to deal with data scarcity.
In the morning the PhD-event will take place, where from each Dutch/Belgian hydrological university one PhD-student will pitch his/her work. All PhD's and staff are encouraged to attend this event.

The Boussinesq Lecture is free of charge, but registration is required via https://boussinesqcenter.nl/2019/03/01/boussinesq-lecture-2019-destouni/

Further details and the full program can be found on the Boussinesq website: https://boussinesqcenter.nl/2019/03/01/boussinesq-lecture-2019-destouni/

Hope to see you soon at the Boussinesq Lecture 2019

On behalve of the Boussinesq board,

Miriam Coenders