NHV Nieuwsbrief 9 november 2011

Verzonden: 09-11-2011

Vooraankondiging Training Modflow I

In navolging op de succesvolle training Modflow I uit 2009 wordt deze training in 2012 herhaalt. De exacte datum is nog niet bekend (waarschijnlijk week 3 of week 4) maar u kunt uw eventuele interesse doorsturen naar het mailadres modflow@nhv.nu. Het programma zal vergelijkbaar zijn als de training van 2009. Informatie van die training kunt u vinden op http://www.nhv.nu/nhv-zomercursus-modflow-i.

Najaarsbijeenkomst 2011

\"Een hydrologisch model is pas af als er betrouwbare transportberekeningen mee kunnen worden gedaan\". Wat vind je van deze stelling? Eens? Prikkelend? Oneens? Kom naar de NHV-najaarsbijeenkomst 2011! Op 12 januari 2012 wil de NHV op haar jaarlijkse, en deze keer winterse Najaarsbijeenkomst een bijdrage leveren aan een praktijk, een good modelling practice als het kan, van hydrologische modelbouw die minder hobbels opwerpt voor waterkwaliteitsmodelleurs die met de stromingsmodellen aan de slag willen gaan. Klik hier voor aanvullende informatie: http://www.nhv.nu/najaarsbijeenkomst-2012.

Aanmelden is vanaf heden mogelijk.

Grondwaterzakboekje

Het Grondwaterzakboekje van Bram Bot is een compendium voor de grondwaterpraktijk. Het is geen leerboek maar een naslagwerk van 250 pagina\'s vol kengetallen, formules, overzichten, default waarden, vuistregels, tabellen, grafieken, checklisten, illustraties, voorbeelden, enzovoorts. Het boekje is samengesteld onder begeleiding van 37 deskundigen van deelgebieden. Meer informatie vindt u op www.grondwaterzakboekje.nl.

Voor NHV-leden geldt een gereduceerde prijs van € 28,- (voor max 1 persoonlijk exemplaar). NHV leden dienen eerst in te loggen op de NHV website en vervolgens via deze link (http://www.nhv.nu/webshop/overzicht) te bestellen.

Kees Maas Prijs 2011

Het bestuur van de NHV heeft besloten om eenmaal in de drie jaren een prijs ter beschikking ter stellen voor de beste publicatie op hydrologisch en waterhuishoudkundig gebied verschenen in ons vakblad ‘Stromingen\'. Deze prijs is bedoeld als aanmoediging voor vakgenoten om in ‘Stromingen\' te publiceren. Voor meer informatie: http://www.nhv.nu/kees-maas-prijs-2011. Voordracht van artikelen is vanaf heden mogelijk.

CHO rapporten

In samenwerking met de Hydrotheek en Fugro Ingenieursbureau is inmiddels vrijwel de gehele collectie (http://www.nhv.nu/cho-rapporten) beschikbaar gekomen op de website.Er ontbreken nu nog slechts enkele exemplaren. Al eerder was de collectie (http://www.nhv.nu/cho-publicaties) beschikbaar gekomen. Daarmee is de volledige collectie Verslagen en Rapporten voor een ieder bewaard gebleven en kunnen deze als naslagwerk gebruikt worden.

3rd International Interdisciplinary conference

3rd International Interdisciplinary Conference on Predictions for Hydrology, Ecology and Water Resources Management: Water Resources and Changing Global Environment

24-27 September 2012, Vienna, Austria, The deadline for abstract submission is 1 February 2012. Meer informatie op de NHV website (http://www.nhv.nu/nieuws/conference-water-resources-and-changing-env)

UNESCO-IHE seeks Professor of Ecohydrology

(Betaalde vacature)

The UNESCO-IHE Institute for Water Education offers post-graduate courses and PhD research programmes in Delft, The Netherlands, and carries out research and capacity building projects all over the world. The mission of UNESCO-IHE is to contribute to the education and training of professionals and to build the capacity of sector organisations, knowledge centres and other institutions active in the fields of water, the environment and infrastructure in developing countries and countries in transition.

The Hydrology and Water Resources Chair group at UNESCO-IHE seeks Professor of Ecohydrology (m/f) - 0,5 FTE

More information: http://www.nhv.nu/vacatures/unesco-ihe-seeks-professor-of-ecohydrology