NHV Nieuwsbrief 9 Oktober 2009

Verzonden: 08-10-2009

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende zaken:

 

Najaarsbijeenkomst
\"Neerslag-afvoermodellering van Stroomgebieden in NL\"

Voor de najaarsbijeenkomst zijn nog slechts 10 plaatsen beschikbaar. Indien u wilt aanmelden, doe dat dan snel. De zaal heeft beperkte capaciteit en meer deelnemers kunnen niet in de zaal.
klik hier voor aanvullende informatie en aanmelding voor het symposium.

 

Nieuw op de website

Recent zijn diverse aanvullingen op de website doorgevoerd:

 • Presentaties Verdamping symposium
  Klik hier voor een overzicht van de presentaties zoals gehouden tijdens het NHV symposium Actuele Verdamping van 17 september.
  Informatie van in het verleden georganiseerde symposia of Ledenvergaderingen vindt u via het menu Symposia en training/Archief Symposia_ALV
 • Eerste vrouwelijke bestuurslid gekozen
  Tijdens de ALV is voor het eerst in de geschiedenis van de NHV een vrouw in het bestuur gekozen. Door de vergadering werd drs. Susanne Groot, unaniem en onder applaus gekozen, klik hier voor nadere info.
 • Nieuwe CHO publicaties geplaatst*
  No. 20 Salt distribution in estuaries. Proceedings of Technical Meeting 30, 1976;
  No. 21 Groundwater pollution. Proceedings of Technical Meeting 31, 1976; 
  No. 27 Water resources management on a regional scale. Proceedings of Technical Meeting 37, 1981;
  No. 30 The role of hydrology in the United Nations Water Decade. Proceedings of Technical Meeting 40, 1983; 

  klik hier voor het volledige overzicht van reeds gescande CHO verslagen

  Via deze link vindt u het overzicht met CHO \"Verslagen en mededelingen\" die wij nog niet in ons bezit hebben! 
  Op deze pagina een overzicht van ontbrekende CHO \"Rapporten en Nota\'s\".

  OPROEP EN VERZOEK: Indien u een van deze ontbrekende verslagen of rapporten beschikbaar wilt stellen, neemt u aub contact met ons op via info@nhv.nu.

 

NHV training TimML

Gelet op het aantal vooraanmeldingen zal de training TimML waarschijnlijk doorgaan. De workshop wordt gegeven door Mark Bakker, de ontwikkelaar van TimML, en zal qua opzet en doel overeenkomen met de cursus Modflow I. Dit wil zeggen dat het doel vooral is het werken met het pakket. De kosten zullen voor leden rond de 300 euro liggen.
- Meer informatie over TimML kan gevonden worden op de TimML website: www.bakkerhydro.org/timml

- Voor nadere informatie omtrent TimML kunt u contact opnemen met Marc Bakker, mark.bakker@tudelft.nl
- Voor de voorinschrijving stuurt u een e-mail naar de NHV, info@nhv.nu

 

Modflow II

Wij zijn inmiddels ook gestart met de voorbereidingen voor de training Modflow II welke in Januari 2010 gehouden zal worden. Voorinschrijving is mogelijk, stuurt u daarvoor een e-mail naar modflow@nhv.nu