NHV Voorjaarsbijeenkomst + ALV: 26 maart

Verzonden: 01-03-2020

Nog een paar weken en dan is het weer zo ver... de NHV Voorjaarsbijeenkomst. Dit keer over regionale modellen. Heb jij je al ingeschreven?

Voorjaarsbijeenkomst Regionale Modellen met ALV - 26 maart 2020 - Regionale modellen: daar zit muziek in!

Locatie:De zalen van zeven - Boothstraat 7 Utrecht

Promo logo NHV Algemene Ledenvergadering

Over 20 jaar MIPWA en veelbelovende ontwikkelingen

Naar aanleiding van het 20 jarig bestaan van MIPWA staan we stil bij de historie van regionale modellen en bij wat er bereikt is in die 20 jaar. Daarbij wordt ingegaan op de keuze lokaal – regionaal – nationaal, en de nieuwste ontwikkelingen. Omdat hydrologen notoir muzikaal zijn, is er een ***quiz*** over regionale modellen, hun namen en muziek. Wees erbij en test uw kennis! Ingebed in het symposium is de jaarlijkse algemene ledenvergadering en de uitreiking van hydrologieprijs voor de beste hydrologische publicatie van jonge auteurs, van de afgelopen drie jaar. Zorg dat je er bij bent!

Programma

9:00 Ontvangst met koffie en thee
9:30     Introductie dagvoorzitter Remko Uijlenhoet (NHV) en Linda van der Toorn (MIPWA, WS Vechtstromen)
Historie regionale modellen - Jan Hoogendoorn (Vitens) en Bennie Minnema (Deltares)
Regionale modellen vs. Lokale modellen - Pytrik Graafstra (Wareco) en Harmen van de Werfhorst (WS Vallei & Veluwe)
State of the art regionale modellen - Frank Versteegen (Witteveen+Bos) en Stijn Klop (Witteveen+Bos)
12:00 Lunch
12:30 ALV
13:30 Hydrologieprijs – uitreiking door Huub Savenije (TUDelft) en presentatie door winnaar
14:15 Nieuw lagenmodel MIPWA met NHI lagenmodule - Hank Vermulst (Royal HaskoningDHV) en Sandra Schunselaar (Sweco)
Regionale droogtestudie landelijk model - Perry de Louw (Deltares)
Gebruik regionaal model in ecohydrologische studie - Rob van Dongen (Staatsbosbeheer)
16:45 Borrel

Organsatie
De dag wordt gezamenlijk georganiseerd door de NHV en het MIPWA-consortium.

Kosten
NHV-leden en MIPWA-leden kunnen gratis deelnemen aan het symposium. Als NHV-lid wordt het juiste tarief automatisch berekend als u u inschrijft met uw ledenaccount; als MIPWA-lid kunt u de optie "Ik ben MIPWA-lid" aanvinken op het inschrijfformulier.
Voor niet-leden bedragen de kosten €95,-.

Aanmelden
U kunt u aanmelden via onze website