Nieuwsbrief 9 februari

Verzonden: 09-02-2020

Met in deze nieuwsbrief:
- 26 maart - NHV ALV + bijeenkomst Regionale Modellen
- 13 februari - Werkgroep Stedelijk Grondwater - Bijeenkomst Opbarstrisico's en welvorming in stedelijk gebied


Voorjaarsbijeenkomst Regionale Modellen met ALV - 26 maart 2020 - Regionale modellen: daar zit muziek in!
Locatie:De zalen van zeven - Boothstraat 7 Utrecht

Promo logo NHV Algemene Ledenvergadering

Over 20 jaar MIPWA en veelbelovende ontwikkelingen

Naar aanleiding van het 20 jarig bestaan van MIPWA staan we stil bij de historie van regionale modellen en bij wat er bereikt is in die 20 jaar. Daarbij wordt ingegaan op de keuze lokaal – regionaal – nationaal, en de nieuwste ontwikkelingen. Omdat hydrologen notoir muzikaal zijn, is er een ***quiz*** over regionale modellen, hun namen en muziek. Wees erbij en test uw kennis! Ingebed in het symposium is de jaarlijkse algemene ledenvergadering en de uitreiking van hydrologieprijs voor de beste hydrologische publicatie van jonge auteurs, van de afgelopen drie jaar. Zorg dat je er bij bent!

Concept programma

9:00 Ontvangst met koffie en thee
9:30     Introductie dagvoorzitter Remko Uijlenhoet (NHV) en Linda van der Toorn (MIPWA, WS Vechtstromen)
Historie regionale modellen - Jan Hoogendoorn (Vitens) en Bennie Minnema (Deltares)
Regionale modellen vs. Lokale modellen - Pytrik Graafstra (Wareco) en Harmen van de Werfhorst (WS Vallei & Veluwe)
State of the art regionale modellen - Frank Versteegen (Witteveen+Bos) en Stijn Klop (Witteveen+Bos)
12:00 Lunch
12:30 ALV
13:30 Hydrologieprijs – uitreiking door Huub Savenije (TUDelft) en presentatie door winnaar
14:15 Nieuw lagenmodel MIPWA met NHI lagenmodule - Hank Vermulst (Royal HaskoningDHV) en Sandra Schunselaar (Sweco)
Regionale droogtestudie landelijk model - Perry de Louw (Deltares)
Gebruik regionaal model in ecohydrologische studie - Rob van Dongen (Staatsbosbeheer)
16:45 Borrel

Organsatie
De dag wordt gezamenlijk georganiseerd door de NHV en het MIPWA-consortium.

Kosten
NHV-leden en MIPWA-leden kunnen gratis deelnemen aan het symposium. Als NHV-lid wordt het juiste tarief automatisch berekend als u u inschrijft met uw ledenaccount; als MIPWA-lid kunt u de optie "Ik ben MIPWA-lid" aanvinken op het inschrijfformulier.
Voor niet-leden bedragen de kosten €95,-.

Aanmelden
U kunt u aanmelden via onze website


Opbarstrisico's en welvorming in stedelijk gebied
De eerstvolgende bijeenkomst van de Werkgroep Stedelijk Grondwater zal plaatsvinden op donderdag 13 februari 2020, van 13:30 tot 16:30 uur en heeft als thema: opbarstrisico's en welvorming in stedelijk gebied. De locatie is het kantoor van Fugro, Blaeulaan 60a, 3528 AD Utrecht.

Thema:
deze bijeenkomst gaat om opbarstrisico’s en welvorming bij reguliere werkzaamheden in de openbare ruimte tot enkele meters onder maaiveld. Denk hierbij aan het graven van nieuwe watergangen en waterpartijen, rioleringswerkzaamheden, baggerwerkzaamheden, eventuele relaties met (hoge) rivierwaterstanden enzovoorts. Het gaat dus niet zozeer om opbarsting in diepe bouwputten. Verschillende partijen delen hun ervaringen en hoe je ermee om kunt gaan.

Het programma is als volgt:
• Gemeente Gorinchem (Peter Beerlage of collega) en Fugro (Mark de Kwaadsteniet):
hoe gaan de gemeente en het Waterschap om met het voorkomen van opbarsting en welvorming bij nieuw te ontwikkelen gebied in rivierenland? Als case komt aan bod de projectlocatie “Groote Haar” in Gorinchem, waar een bedrijventerrein wordt gerealiseerd. In de presentatie wordt toegelicht welke maatregelen mogelijk zijn en welke consequenties dit heeft voor de ruimtelijke inrichting.
• Aveco de Bondt (Jeroen Helder): hij vertelt over opbarsten uit tussenzandlagen bij bemaling, met een case waarbij een ondergrondse tank werd ingegraven. Daarnaast gaat het over de opbarstrisico’s bij het ontwerp en de aanleg van watergangen in het gebied van Schieland/Krimpenerwaard voor de groene boog (A13/A16).
• Gemeente Rotterdam (Ella van der Hout en Mattijs Borst): zij presenteren enkele cases uit Rotterdam met opbarsten en welvorming. Daarin komen raakvlakken met archeologie en sloop aan bod. Ook wordt verteld over de maatregelen die zijn genomen. Verder is er aandacht voor de opbarstrisicokaart: wat is het en wat kun je ermee? Wanneer in het planproces moet je opbarstrisico’s meenemen en hoe doe je dat?

Aanmelden
Mocht u zich nog niet hebben aangemeld voor de bijeenkomst, dan kunt u dat kosteloos doen via werkgroepstedelijkgrondwater@gmail.com. U krijg geen bevestiging van uw aanmelding; uw e-mail is voldoende.