Nieuwsbrief NHV Februari 2014

Verzonden: 28-02-2014

Werkgroep Achtergrondverlaging

De NHV heeft op 22 november 2013 een middag gewijd aan het thema: \"De achtergrondverlaging op de voorgrond\". Op deze middag is de wens geuit dit onderwerp inhoudelijk nader uit te diepen. Het NHV-bestuur wil deze verdieping graag organiseren. Zij stelt voor een werkgroep op te richten.....Meer info, klik hier....

Oproep juryleden Kees Maas prijs 2014

Op de NHV-najaarsbijeenkomst van 2014 wordt weer de driejaarlijkse Kees Maas prijs uitgereikt voor het beste artikel in Stromingen. Ditmaal gaat het om artikelen in de jaargangen 2011 t/m 2013. De door Kees Maas voorgestelde selectieprocedure bleek de laatste keer niet werkbaar te zijn. Daarom wordt nu een andere procedure gevolgd (idee van onze voorzitter). Meer info, klik hier....

20 maart 2014: Ledenvergadering en lezingenmiddag PUB

Op 20 maart 2014 zal de algemene ledenvergadering van de NHV (over verenigingsjaar 2013) worden gehouden. Deze vindt plaats tussen 12:00 en 13:30 uur (inclusief lunch). Aanmelden via de website.

In de middag organiseren wij een lezingenmiddag met als thema: 10 jaar PUB en nu Panta Rhei; relevant voor Nederland? PUB is het acroniem voor “predictions in ungauged basins” en was de afgelopen 10 jaar het belangrijkste onderzoeksthema van de internationale hydrologische gemeenschap verenigd onder de IAHS (International Association of Hydrological Sciences, zie: IAHS.info). Eveneens aanmelden via de website.

Meer info, klik hier....