Nieuwsbrief NHV • 12 maart 2019

Verzonden: 12-03-2019

19 maart 2019, Den Haag • Wereldwatercafé: Bestuur versus klimaat

Op 19 maart 2019 co-organiseert de NHV de 9e editie van het World Water Café met als thema ‘Bestuur versus Klimaat: kleine en grote klimaatadaptatie’ in Madurodam. Het World Water Café is een initiatief van jonge professionals en jongerenorganisaties in de Nederlandse watersector. Tijdens een World Water Café discussiëren jonge waterprofessionals over drie Nederlandse waterdilemma’s onder het genot van een borrel.

Doel is om:
– Op een ontspannen manier een stem te geven aan nieuwe en bestaande geluiden onder de toekomstige generatie waterprofessionals;
– Een netwerk van jonge waterprofessional op te zetten binnen de watersector;
– De ontwikkeling van nieuwe, frisse inzichten en innovatie te stimuleren; en
– Verschillende initiatiativen van bedrijven, overheid en netwerkorganisaties te linken.

Voor alle creatieve, enthousiaste en kritische waterprofessionals! Lidmaatschap van een van de organiserende partijen is niet nodig. Gratis toegang.

Locatie: Madurodam, George Maduroplein 1, Den Haag

Inloop 19:00, start 19:30, borrel tot 22:30 uur

☞ Inschrijven ☜

Voor meer informatie: Mieke Hulshof

 

Algemene ledenvergadering van 21 maart 2019 te Utrecht

Het bestuur van de Nederlandse Hydrologische Vereniging heeft het genoegen alle leden uit te nodigen voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering over het jaar 2018. De vergadering zal plaatsvinden op donderdag 21 maart 2019 bij TNO, Princetonlaan 6 te Utrecht, 12.20 tot 13.30 uur. De vergaderstukken staan op de website. Michael van der Valk zal na 15 jaar aftreden als bestuurslid voor internationale betrekkingen. Dimmie Hendriks (secretaris van de vereniging) volgt hem op.
De vergadering vindt plaats tijdens de pauze van het symposium over droogte waarvoor u ook van harte bent uitgenodigd. Deelname is kostenloos.

 

21 maart 2019, Utrecht • NHV-symposium over droogte

Terugkijken en vooruitkijken – Over de droogte van 2018 en wat die betekent voor het Nederlands waterbeheer nu en in de toekomst

Donderdag 21 maart 2019, 9:30–17:00 uur
Locatie: TNO, Princetonlaan 6 te Utrecht
Deelname kostenloos

De droogte van afgelopen zomer is niemand ontgaan; de gevolgen waren groot, niet alleen voor landbouw en natuur maar ook voor de scheepvaart. In Oost-Nederland is het neerslagtekort uit 1976 fors overschreden. Voor velen is het inmiddels weer business-as-usual. Waterbeheerders zijn achter de schermen echter nog steeds druk met de gevolgen. Graag gaan we in gesprek over de droogte: wat zijn de gevolgen, wat kunnen we leren en hoe verder?

Aanmelden

 

6 juni 2019, Amersfoort • Voorjaarssymposium NHV

Emerging Technologies in de hydrologie: complex of grote kans? De technologische ontwikkelingen gaan snel. Sensoring, internet of things, artificial intelligence, (big) data science, machine learning en cloud computing worden steeds vaker genoemd in relatie tot waterbeheer. Maar wat betekenen deze ontwikkelingen precies voor hydrologen en de Nederlandse watersector? De mogelijkheden lijken oneindig, maar wat is haalbaar en hoe kunnen deze “emerging technologies” precies worden ingezet, en kunnen deze technieken het waterbeheer verbeteren?

Aan de hand van presentaties, posters en workshops word je op het voorjaarssymposium op de hoogte gebracht van een aantal Emerging Technologies op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit van zowel grond- als oppervlaktewater die momenteel al worden toegepast of verkend. Ook zullen experts uit andere vakgebieden iets vertellen over hoe zij Emerging Technologies toepassen. Naast de inhoudelijke meerwaarde van Emerging Technologies wordt aandacht besteed aan de meer praktische ervaringen: welke inspanningen, investeringen, verdienmodellen en nieuwe samenwerkingsverbanden brengen de Emerging Technologies met zich mee?

Tijdens het symposium is ook ruimte voor discussie. Wat betekenen Emerging Technologies voor de bestaande systeemkennis, meet- en monitoringsystemen en hydrologische modellen? Nemen de “Googles” het over van de ingenieursbureaus en kennisinstellingen, of gaat het eerder om een verbetering van wat er al is? Wat is de impact van de technologische veranderingen op de Nederlandse watersector de komende 10 tot 20 jaar?

De dag wordt gehouden in De Observant, gelegen in het centrum van Amersfoort, op loopafstand van het station. Het volledige programma en deelnameformulier staan in de loop van april op de website van de NHV. Je kunt dan ook aangeven of je geïnteresseerd bent om een poster te presenteren.