Uitnodiging Digitale ALV

Verzonden: 07-04-2020

ALV op 9 april van 13 tot 14 u

Beste leden,

De Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar digitaal plaats vanwege het Corona-virus.

Voor het goed laten verlopen van de ALV een aantal links:
- We maken voor de vergadering gebruik van Microsoft Teams, de meeting is te bereiken via deze link
- Een iCal-bestand om de vergadering op te nemen in uw agenda (waar ook de link naar de vergadering in is opgenomen).
- Een PDF met wat tips en 'huisregels' om de ALV soepel te laten verlopen, en uitleg voor het deelnemen aan een Teams-vergadering.

De agenda is als volgt:

1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda
2. Verslag ALV 2018
3. Verslag van de secretaris over het jaar 2019
4. Stromingen, stand van zaken
5. Verslag van de penningmeester over het jaar 2019
6. Plannen van de NHV voor de komende periode
a. Webinars
b. Vernieuwing website
c. Voortzetting secretariële ondersteuning
7. Begroting 2020
8. Bestuurswisselingen/mutaties
- Afscheid van Linda van den Toorn, Dimmie Hendriks en Gé van den Eertwegh
- Voorstel voor benoeming Liduin Bos-Burgering tot secretaris
- Voorstel voor benoeming Jelle van Sijl tot algemeen bestuurslid
9. Rondvraag
10. Sluiting

Zie ook hier de stukken op onze website.
We hopen van harte op een grote opkomst, en verheugen ons erop u te zien. We moeten het samen doen, deze tijd, op afstand, maar samen.

Het bestuur

ALV_giet_oanline