12 februari 2019, Zwolle • Open MIPWA-Expertsessie ‘Modellering waterlopen in een regionaal grondwatermodel’

Geplaatst: 12-02-2019

Open MIPWA-Expertsessie ‘Modellering waterlopen in een regionaal grondwatermodel’

MIPWA
MIPWA is een regionaal grondwatermodel voor de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel. In juni 2018 is versie 3.0 van het model opgeleverd. Het is aanleiding geweest voor een bezinning over de toekomst van MIPWA. Inmiddels is besloten dat MIPWA ook de komende jaren in de lucht wordt gehouden. Ook is duidelijk dat versie 3.0 van MIPWA niet volmaakt is. Er zijn voorbereidingen getroffen om tot versies 3.1 en 3.2 te komen. In versie 3.1 worden resterende bekende fouten gerepareerd en in versie 3.2 de bodemschematisatie verbeterd door REGIS 2.2 in MIPWA te verwerken.

Voor latere verbeteringen is het op dit moment minder concreet welke kant het op moet gaan. Om hier richting in te krijgen heeft het MIPWA-consortium besloten om de deskundigen binnen het consortium bij elkaar te brengen en een aantal expertsessies te organiseren.

Alleen of samen?
MIPWA is niet het enige regionale model in Nederland en ook binnen het NHI is ervaring opgedaan met grondwatermodellering op dit schaalniveau. Om over en weer van elkaar te leren, zijn ook die partijen nadrukkelijk uitgenodigd om met ons mee te praten. De expert-sessies krijgen hierdoor een open karakter, en kunnen helpen om binnen Nederland op een meer uniforme wijze de regionale modelleringen vorm te geven.
Op dinsdagmiddag 12 februari 2019 zal vanaf 13 uur de eerste MIPWA-Expertsessie worden gehouden. Het onderwerp is: ‘De modellering van waterlopen in een regionaal grondwatermodel’. De sessie zal worden gehouden bij Waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle.

Vraagstelling
Hoe kan – op basis van de ervaringen tot nu toe – het oppervlaktewater op een juiste en efficiënte wijze worden opgenomen in een regionaal grondwatermodel? Hoe kan een beter evenwicht gevonden worden tussen flexibiliteit, reproduceerbaarheid, herleidbaarheid en praktische hanteerbaarheid? En hoe kan een uniforme koppeling gemaakt worden met basisdata / modellen van oppervlaktewater.

Voor wie?
De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die iets te melden heeft over modellering van waterlopen in een regionaal grondwatermodel. Behalve in de discussie, is er gelegenheid om in een pitch een bijdrage te leveren. Graag wel van tevoren aangeven als je hier gebruik van wilt maken.
De bijeenkomst is ook toegankelijk voor mensen die over dit onderwerp geïnformeerd willen worden.
Aan deelname van de sessie zijn geen kosten verbonden.
Vanwege een beperkte omvang van de zaal is het wel nodig om vooraf aan te melden via info@harryboukes.nl.

Programma
Middagvoorzitter en discussieleider: Jan Hoogendoorn (Vitens)

Waar gaan we van uit?
13:00 Opening en Kader, Linda van der Toorn (ws Vechtstromen)
13:10 Hoe is de koppeling in MIPWA 3.0 geregeld? Joachim Hunink (Deltares)

Hoe werkt MIPWA 3.0 in de praktijk?
13:25 Koen van der Hauw, (SWECO)
13:35 Siebren van der Linde, (Royal Haskoning DHV)
13:45 Wilco Klutman, (Arcadis)

Hoe doen anderen het?
14:00 Kees Peerdeman, (ws Brabantse Delta), over Brabantmodel, NHI en HYDAMO
14:10 Jurriaan Cok, (ws Limburg) over IBRAHYM
14:20 JoostHeijkers (HDSR)/ Frans Schaars (Artesia) over ontwikkelingen HYDROMEDAH

Pauze

Kan het anders?
14:50 Ben v.d. Wal (RHDHV) opschaling van lekweerstanden in het Fryslânmodel

15:00 Timo Kroon, (Deltares): Hoe gaat Deltares om met de vervanging van SOBEK door D-HYDRO en de bijbehorende koppeling met het grondwatersysteem?
15:10 Pitches door mensen die iets te melden hebben

15:30 Discussie, formuleren van conclusies.

16:30 Afsluiting