Oproep - Bestuursfunctie bij de NHV

Geplaatst: 26-01-2020

Wil jij een actieve bijdrage leveren aan hydrologisch Nederland? Dan is hier je kans. Het bestuur heeft momenteel vacatures doordat bij de komende algemene ledenvergadering de termijn van een aantal bestuursleden afloopt.

bestuurslid gezocht

Wat ga je doen?

- het bestuur is het hart van hydrologisch Nederland. Daar kan jij op allerlei manieren je bijdrage aan leveren;
- de exacte invulling stem je af met de andere bestuursleden. Je kan bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor een bijeenkomst. Het thema, locatie en opzet bespreken we in het bestuur, daarna voeren twee bestuursleden het uit. Maar als je een passie hebt voor de website, dan kan dat ook.
- van bestuursleden wordt verwacht dat zij deelnemen aan bestuursvergaderingen. Deze zijn gemiddeld eens in de twee maanden veelal in de regio Utrecht tussen 16h00 en 18h00. Een keer weinig tijd voor de reis? Frequent doen bestuursleden mee via video.
- je bent aanwezig bij jaarlijkse algemene ledenvergadering en waar mogelijk bij de voor- en najaarsbijeenkomsten. Houdt rekening met een gemiddelde tijdsbesteding van 2 uur per week;

Wat is de procedure?
Via deze weg willen we alle leden uitnodigen hun interesse kenbaar te maken. Tegelijkertijd zoekt het bestuur ook zelf naar kandidaten. Heb je interesse? Meer weten? Bel of mail gerust met Hendrik Meuwese, 06 22 56 78 60, penningmeester@nhv.nu. Hij vertelt je graag meer over een bestuursfunctie bij de NHV! Je interesse horen we graag voor 15 februari.

Uiteindelijk zal het bestuur voor de algemene ledenvergadering een voordracht doen naar de leden. Het streven is de ledenvergadering eind maart te laten plaatsvinden. Conform de statuten kunnen dan nog tegenkandidaten worden voorgesteld.

Zoals alle bestuursfuncties binnen de NHV betreft het een onbezoldigde functie.