Algemene ledenvergadering 2019 te Utrecht

Geplaatst: 21-03-2019

Algemene ledenvergadering van 21 maart 2019 te Utrecht

Het bestuur van de Nederlandse Hydrologische Vereniging heeft het genoegen alle leden uit te nodigen voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering over het jaar 2018. De vergadering zal plaatsvinden:

donderdag 21 maart 2019 bij TNO, Princetonlaan 6 te Utrecht, 12.20 tot 13.30 uur


Vergaderstukken:
Agenda
Notulen algemene ledenvergadering 2017 (gehouden op 8 maart 2018)
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Financiën

De vergadering vindt plaats tijdens de pauze van het symposium over droogte waarvoor u ook van harte bent uitgenodigd. Deelname is kostenloos.