Symposium Historisch Hydrologisch Onderzoek in Nederland

Geplaatst: 23-07-2018

De Beken, Renkum, 11 september 2018

Als hydrologen rekenen we uit hoe ten gevolge van klimaatverandering de waterhuishouding zal zijn veranderd in 2050, en zelfs 2100, maar zijn we eigenlijk wel in staat het hydrologisch verleden op een aannemelijke wijze te reconstrueren? Als dat lukt, kunnen we misschien ook enig vertrouwen hebben in onze klimaatprojecties. En wat kunnen hydrologen uit historische bronnen leren over het hydrologisch functioneren van landschappen? Het zijn vaak sluipende processen - zoals bodemdaling, stijgende gewasopbrengsten en zoutintrusie in het grondwater – die hydrologen makkelijk vergeten, maar die op de lange termijn weleens van doorslaggevende betekenis kunnen zijn.

Deze twee vragen – kunnen we het verleden reconstrueren en wat kunnen we van het verleden leren? - komen tijdens het symposium aan de orde. De bijeenkomst is een mooie gelegenheid om ons blikveld te verruimen. Niet alleen leren van het verleden, maar ook eens kennis maken met het werk uit andere vakgebieden: de historische geografie en de landschapsgeschiedenis.

De dag wordt gehouden in lunchroom De Beken, gelegen op een prachtige locatie in het Renkumse beekdal. De kosten voor deelname bedragen EUR 40,—. Het volledige programma en deelnameformulier staan online. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus meld je direct aan.

 

» Meer informatie en aanmelding