Nieuwsbrieven 2006

NB Wellicht ten overvloede: hyperlinks in onderstaand bestand zullen veelal niet meer werken aangezien deze gekoppeld waren aan één van de eerste versies van de website (en worden als dusdanig ook niet meer bijgehouden)

NHV nieuwsbrief 6 januari 2006


Geachte NHV leden,

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:
- Afscheid van drie VU-hydrologen
- Aankondiging Symposium "Investeren in Rivieren"
- voordrachten WUR
 
Op de NHV website kunnen vanaf vandaag alle nieuwsbrieven van 2005 geraadpleegd worden. 


Afscheid van drie VU-hydrologen
 
Na een lange staat van dienst hebben Prof. dr. J.J. (Co) de Vries, dr. C.J. (Kick) Hemker en dr. ir. E. (Ersin) Seyhan de pensioengerechtigde of VUT leeftijd bereikt.
In verband met hun vertrek wordt in de middag van dinsdag 31 januari een afscheidsevenement georganiseerd waarvoor we u van harte willen uitnodigen. Het programma bestaat uit twee delen, gevolgd door een receptie:

 

12.45 – 15.30u (KC-159, W&N gebouw):
De waterbalans opmaken: Verleden, heden en toekomst van het hydrologisch onderwijs en onderzoek aan de VU

15.45 – 17.00u (Aula, Hoofdgebouw)                       
Afscheidsrede Prof. dr.  J.J. De Vries: Water-gedreven geschiedenis


Tijdens het eerste deel worden de drie heren in het zonnetje gezet, herinneringen opgehaald, recente ontwikkelingen getoond en vanuit het verleden lijnen getrokken naar de huidige en toekomstige activiteiten van de afdeling Hydrologie en Geo-Milieuwetenschappen. Hierbij komen zowel leden van de afdeling als alumni aan het woord. Het tweede deel van de middag betreft het officiële afscheidscollege door Prof. dr. J.J. de Vries.


Indien u dit gebeuren wilt bijwonen vernemen we graag of u de gehele middag of alleen bij de afscheidsrede aanwezig zult zijn (email naar heleen.heijstee@falw.vu.nl). Plattegronden van de campus en een routebeschrijving kunt u raadplegen op www.vu.nl onder “contact”.


Boris van Breukelen
Koos Groen
Henk Kooi
Vincent Post
Pieter Stuyfzand
 


Symposium "Investeren in Rivieren"
Over publiek-private rivierverruiming
vrijdag 31 maart 2006 -  Antropia Cultuur- en Congrescentrum (Driebergen)

De Nederlandse rivieren gaan in de komende jaren flink op de schop. Klimaatverandering dwingt ons tot ingrijpen, om ons land te blijven beschermen tegen overstromingen. De verschillende functies van de rivieren bieden legio mogelijkheden om rivierverruiming hand in hand te laten gaan met bijvoorbeeld de realisatie van nieuwe natuurgebieden, winning van delfstoffen of stedelijke ontwikkeling.

Door tijdig de samenwerking te zoeken met private partijen wordt de kennis en het innovatieve vermogen van deze partijen optimaal benut, wat ook bij rivierverruimingsprojecten meerwaarde en efficiëntiewinst op kan leveren. De Rijksoverheid heeft nu besloten PPS-projecten te gaan stimuleren. Ruimte voor de Rivier is één van de projecten waarvoor mogelijkheden voor PPS worden onderzocht. Binnen de projecten Grensmaas en Zandmaas is al ervaring met PPS opgedaan.

Om PPS-projecten bij rivierverruiming tot een succes te maken moeten de betrokken partijen wel een aantal spelregels afspreken. Op het symposium worden de ervaringen gebundeld uit de reeds uitgevoerde projecten rond rivieren.


Het voorlopige programma:


L.H. Keijts (Directeur-Generaal Rijkswaterstaat)
    PPS-beleid Rijksoverheid en de kansen bij rivierverruiming:
H.W.C.G. Keereweer (Gedeputeerde Provincie Gelderland, huidig voorzitter Stuurgroep Bovenrivieren)
    Rivierverruiming als impuls voor ruimtelijke ontwikkeling:
A. Wolting (Partner Akro Consult)
    Ontwerpen van samenwerkingsmodellen publiek-privaat:
L. Bijlsma (Directeur Maaswerken)
    Planvorming en onderhandelen tussen 3 partijen; lessen uit Maaswerken
J.J. de With (vm. directeur Boskalis)
                Ervaring met en toekomst van PPS bij rivierverruiming;


Dagvoorzitter is prof.ir.drs. H. Vrijling, Voorzitter Afdeling voor Bouw- en Waterbouwkunde KIVI NIRIA.
Discussieleider is prof.ir. L. de Quelerij, decaan van de faculteit Civiele Techniek van de TU Delft.


U bent van harte uitgenodigd om aan dit symposium deel te nemen!


Organisatie: Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA - Afdeling voor Bouw- en Waterbouwkunde
Nadere informatie: Congresbureau KIVI NIRIA, congres@kiviniria.nl; fax (070) 391 98 40; tel. (070) 391 98 90.


Voordrachten WUR
Onderstaande voordrachten zullen worden verzorgd door studenten van de Sectie Waterhuishouding als afsluiting van hun doctoraal-onderzoek.
U bent van harte welkom bij deze voordrachten welke zullen worden gehouden in de Collegezaal, 1e verdieping, gebouw De Nieuwlanden, Nieuwe Kanaal 11 te Wageningen.

Donderdag 12 januari 2006
14.00 uur: Erik van Rijsselt
Begeleiders: P. Warmerdam en H. Stricker
Titel: Analysis of an analytical model for solving the water budget equation on measurements from a lysimeter station.
15.00 uur: Riekje Rusticus
Begeleiders: P. Warmerdam en P. Torfs
Titel: Watersysteemanalyse van de Berkel tussen Rekken en Haarlo. Ter beoordeling van het reductiereservoir te Eibergen


NHV nieuwsbrief 26 januari 2006


Geachte NHV leden,


In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:
- lezing en curus Universiteit Utrecht
- VU lezingen en promotie


Voordracht WUR
Onderstaande voordracht zal worden verzorgd door een student van de Sectie Waterhuishouding als afsluiting van zijn doctoraal-onderzoek.
U bent van harte welkom bij deze voordracht welke zal worden gehouden in de Tekenzaal (P71), begane grond, gebouw De Nieuwlanden, Nieuwe Kanaal 11 te Wageningen.

Maandag 6 maart 2006
15.30 uur:    Kiros Tazebe
Begeleiders: P. Torfs en T. Hoitink
Titel: Completely grid based Blue Nile river flow model


Tweedaagse cursus ‘Tijdreeksanalyse voor (eco)hydrologen’
Wegens grote belangstelling organiseren KIWA Water Research en Alterra op maandag 8 en dinsdag 9 mei 2006 voor de vierde maal in één jaar een tweedaagse cursus ‘Tijdreeksanalyse voor (eco)hydrologen’. Een belangrijke tool bij deze cursus is het softwarepakket ‘Menyanthes’, waarmee de relatie tussen neerslag en verdamping en grondwaterstand kan worden gemodelleerd. In de cursus wordt aandacht besteed het uitvoeren van tijdreeksmodellering met met Menyanthes, hydrologische en statistische interpretatie, het bepalen van effecten van ingrepen, ruimtelijke analyse en hydrologische interpretatie van resultaten voor meerdere locaties, en monitoringaspecten van tijdreeksmodellering.

 
De cursus zal worden gehouden bij Alterra in Wageningen. Deelname aan de cursus kost € 1.375,= p.p. inclusief BTW, hapjes en drankjes, gebruik van software en computermateriaal, en cursusmap. U kunt zich aanmelden bij de docenten: Jos von Asmuth (jos.von.asmuth@kiwa.nl), Kees Maas (kees.maas@kiwa.nl) en Martin Knotters (martin.knotters@wur.nl). U ontvangt dan het programma van de cursus en een aanmeldingsformulier.


Vacature satelliethydroloog
EARS is een in Delft gevestigd ingenieursbureau dat innovatieve remote sensing technologie ontwikkelt en toepast. Wij zoeken een agro-hydroloog of hydro-meteoroloog op academisch niveau. De gezochte medewerker zal werken aan projecten op het gebied van afvoervoorspelling en water allocatie in de stroomgebieden van de Gele river en Yangtze. Ook zal hij mogelijk worden ingeschakeld bij droogtemonitoring en graslandbeheer in Mongolie en oogstvoorspelling in Afrika. 
 
De werkzaamheden bestaan uit het verder ontwikkelen van software, het genereren van data en producten, het uitvoeren van GIS-bewerkingen daarop, het analyseren, presenteren en rapporteren van resultaten, alsmede het onderhouden van contacten met opdrachtgevers en projectpartners. De functie brengt van tijd tot tijd reizen naar het buitenland met zich mee. 
 
Geschikte kandidaten beschikken over kennis van remote sensing en GIS, hebben een academische opleiding en zo mogelijk enige ervaring op de genoemde terreinen, hebben ervaring met computergebruik en programmeren, beschikken over een goede uitdrukkingsvaardigheid en goed kontaktuele eigenschappen, en zijn bovendien in staat zelfstandig en doelgericht te werken. 
 
Als U belangstelling voor deze functie hebt kunt U tot uiterlijk 1 april 2006 uw sollicatatie richten aan:
Andries Rosema, EARS, Kanaalweg 1, 2628 EB DELFT. Voor vragen: tel. 015-2562404, email: andries.rosema@ears.nl.


KIVI/NIRIA Symposium 'Investeren in Rivieren'
De Nederlandse rivieren gaan in de komende jaren flink op de schop. Klimaatverandering dwingt ons tot ingrijpen, om ons land te blijven beschermen tegen overstromingen. De verschillende functies van de rivieren bieden legio mogelijkheden om rivierverruiming hand in hand te laten gaan met bijvoorbeeld de realisatie van nieuwe natuur- en recreatiegebieden, winning van delfstoffen of stedelijke ontwikkeling.


Door tijdig de samenwerking te zoeken met private partijen wordt de kennis en het innovatieve vermogen van deze partijen optimaal benut, wat ook bij rivierverruimingsprojecten meerwaarde en efficiëntiewinst op kan leveren. De Rijksoverheid heeft nu besloten PPS-projecten te gaan stimuleren. Ruimte voor de Rivier is één van de projecten waarin mogelijkheden voor PPS worden onderzocht. Binnen de projecten Grensmaas en Zandmaas is al ervaring met PPS opgedaan.


Doel van het symposium is dat er daadwerkelijk lessen getrokken worden uit lopende projecten voor alle rivierverruimingen die in de komende 10 jaar in de planning staan (met name Ruimte voor de Rivier, maar ook Zandmaas pakket II). Met de sprekers en deelnemers beogen wij te komen tot de formulering van spelregels voor het succesvol uitvoeren van rivierverruiming in een publiek-private samenwerking.


Belangrijke vragen zijn:
• Welke ruimte mag de overheid aan de markt laten, en welke meerwaarde kan daarmee worden gerealiseerd?
• Hoe kan de planvorming gezamenlijk efficiënt worden doorlopen?
• Hoe worden de kwaliteiten van alle betrokken partijen het beste in een rivierverruimings-project ingezet?


Meer info en aanmelden via http://www.ingenieurs.net/eman/ShowEvent.phx?eid=eman.2675

 

 


NHV nieuwsbrief 6 april 2006
 
Geachte NHV leden,
In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:
- Tweedaagse curus "Tijdreeksanalyse voor (eco)hydrologen
- vacatures
- Reconsideration of “Engineering Science” in the Context of Vadose Zone Processes
- Urban Water Management, the way to safety and sustainability
- Current Challenges and Future of Hydrology & Inaugural address from Prof. S. Uhlenbrook  

 


Tweede aankondiging Tweedaagse cursus ‘Tijdreeksanalyse voor (eco)hydrologen’
KIWA Water Research en Alterra op maandag 8 en dinsdag 9 mei 2006 voor de vierde maal een tweedaagse cursus ‘Tijdreeksanalyse voor (eco)hydrologen’. Een belangrijke tool bij deze cursus is het softwarepakket ‘Menyanthes’, waarmee de relatie tussen neerslag en verdamping en grondwaterstand kan worden gemodelleerd. In de cursus wordt aandacht besteed het uitvoeren van tijdreeksmodellering met met Menyanthes, hydrologische en statistische interpretatie, het bepalen van effecten van ingrepen, ruimtelijke analyse en hydrologische interpretatie van resultaten voor meerdere locaties, en monitoringaspecten van tijdreeksmodellering.

De cursus zal worden gehouden bij Alterra in Wageningen. Deelname aan de cursus kost € 1.375,= p.p. inclusief BTW, hapjes en drankjes, gebruik van software en computermateriaal, en cursusmap. U kunt zich aanmelden bij de docenten: Jos von Asmuth (jos.von.asmuth@kiwa.nl), Kees Maas (kees.maas@kiwa.nl) en Martin Knotters (martin.knotters@wur.nl). U ontvangt dan het programma van de cursus en een aanmeldingsformulier. 


Vacatures

FutureWater zoekt voor het versterken van haar onderzoeks- en adviesactiviteiten een ervaren hydroloog met sterke affiniteit voor kwantitatieve analyse technieken.
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de website (onder aankondigingen)
 
Het secretariaat van de Commissie deskundigen grondwaterwet heeft voor de duur van 1,5 jaar behoefte aan versterking. Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de website (onder aankondigingen)
 

 


Reconsideration of "Engineering Science" in the context of Vadose zone processes
The Water Resources Section of Delft University of Technology would like
to invite you to the 35nd edition of the colloquium series “Recent Advances in Water Resources”.
 
 SPEAKER
 John Selker,
 Professor at the Department of Biological and Ecological Engineering,
 Oregon State University, USA
 
 TITLE
 Reconsideration of “Engineering Science” in the Context of Vadose Zone Processes
 
 &
 
 SPEAKER
 Mark Bakker,
 Visiting scientist at the Water Resources Section, funded by the TU Delft Grants Program.
 Mark Bakker is visiting from the University of Georgia, USA
 
 TITLE
 Groundwater modeling of collector wells, unsaturated flow, and groundwater whirls
 
 See the attached PDF file for abstracts.

 
TIME, LOCATION
 Tuesday, April 25, 2006, 15h00; Lecture Room 0.96
 Faculty of Civil Engineering and Geosciences
 Stevinweg 1, 2628 CN Delft, The Netherlands
 
 MORE INFORMATION
 Ed Veling, tel. 015-2785074, email: E.J.M.Veling@TUDelft.nl
 Nico de Vos, tel. 015-2786857, email: N.J.de.Vos@TUDelft.nl
 
 ABOUT
 The colloquium series Recent Advances in Water Resources is organised by the Water Resources Section
 of the Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology.
 It serves as a forum for presenting results of up-to-date research in hydrology and water resources management.
 The series is a continuation of the Recent Advances in Subsurface Hydrology series
 that was organised by the former Section of Hydrology and Ecology from 1997 to 2004. 

 


Urban Water Management, the way to safety and sustainability
Het Dispuut Watermanagement van de faculteit Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft organiseert een symposium op 27 april 2006 bij het Waterloopkundig Laboratorium te Delft, met als titel:
"Urban Water Management"  ‘The way to safety and sustainability’

Het doel van het symposium is een innovatieve kijk geven op het huidige onderzoek dat wordt gedaan op het gebied van stedelijke waterbeheersing. Hierin staat naast duurzaamheid ook gezondheid en veiligheid van de mens centraal.

Het symposium zal worden geleid door dagvoorzitter dr.ir. F.H.M. van de Ven, docent stedelijke waterbeheersing aan de TU Delft en tevens werkzaam bij het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling.


Tevens kunt u alle informatie vinden op www.dispuutwatermanagement.nl onder ‘Symposium’.


Current challenges and Future of Hydrology & Inaugural address from Prof. S. Uhlenbrook 

Programme of the IAHS Mini-Symposium, 28 June 2006, UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands
Current Challenges and Future of Hydrology
Launching of the Report of IAHS Working Group Hydrology 2020:  Hydrology 2020: An Integrating Science to Meet Water Challenges


Inaugural address from Prof. S. Uhlenbrook, UNESCO-IHE


Morning:
Review of Some Areas of the Sciences Hydrology
Chair: Prof. S. Uhlenbrook, UNESCO-IHE, The Netherlands


9:00 - 9:15       Introduction by the chairman


Prof. R. Meganck, UNESCO IHE Institute for Water Education:
            “Welcome”


Dr. Arthur Askew, President of the IAHS:
“The IAHS Working Group Hydrology 2020 – Challenges, Expectations and Outcomes”


 9:15 - 10:00     Dr. Taikan Oki, University of Tokyo, Japan, chair of H2020 group:

                        “Current Challenges in Global Hydrology”


10:00 - 10:30   Dr. Jeanna Balonishnikova, State Hydrological Institute, St. Petersburg,
Russia, member of H2020 group:


                        “Current Challenges in Water Resources Assessment”


10:30 – 11:00 Coffee Break

11:00 – 11:45   Dr. Susan Hubbard, Lawrence Berkeley National Laboratory, USA,
member of H2020 group:

                        “Current Challenges in Hydrogeophysics”

11:45- 12: 30   Dr. Kate Heal, University of Edinburgh, UK, member of H2020 group:

                        “Current Challenges in Ecohydrology and Surface Water Quality”

12:30 – 13:15  Lunch                                                              

Early Afternoon:

The Future of Hydrology – Launching of the Hydrology 2020 Report

Chair: Prof. H. Savenije, TU Delft and UNESCO-IHE, The Netherlands (chairman of the Dutch IAHS national committee)

1:15 – 1:30       Dr. Taikan Oki, University of Tokyo, Japan, chair of H2020 group::
“World Water Challenges and the IAHS Working Group Hydrology 2020”

1:30 – 2:00       Dr. Kate Heal, University of Edinburgh, UK, member of H2020 group:
“The Intersections with Other Disciplines and IWRM for Sustainable Development in the 21st Century”

2:00 – 2:30       Dr. Caterina Valeo, University of Calgary, Canada, member of H2020 group:
“Scientific, Technological and Organisational Bottlenecks and Concluding Remarks”

2:30 – 3:00      Coffee Break

3:00 – 3:15       Prof. Jeff Mc Donnell, Oregon State University, USA, chair of IAHS PUB: “Some reflections on the future of hydrology”

3:15 – 3:40      Open Discussion with all H2020 Members in the Panel

3:40 – 3:45      Hand over of the H2020 reports to student representatives from UNESCO-IHE (SAB) and Prof. R. Meganck (director of UNESCO-IHE)

3:45 – 4:00     Break
 

late Afternoon:

Inaugural address from Prof. Stefan Uhlenbrook, UNESCO-IHE

Chair: Prof. R. A. Meganck, Rector of UNESCO-IHE, The Netherlands

4:00                 The academic cortege will file into the auditorium; the audience is kindly requested to be at their seats at 4:00 pm

 4:00 – 5:00      Prof. Stefan Uhlenbrook, UNESCO-IHE, The Netherlands
                        “Catchment Hydrology with Satellites, Models and Rubber Boots”

 5:00 – …        Reception


NHV nieuwsbrief 18 mei 2006
 
Geachte NHV leden,

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:
- Uitnodiging bijeenkomst Platform Gebieds- en Systeemgericht Grondwaterbeheer
- voordrachten WUR
- Michael van der Valk in bestuur IAH 


Bijeenkomst Platform Gebieds- en systeemgericht grondwaterbeheer Thema: Beheer van grondwater:het afwegen van belangen en het benutten van kansen!
woensdagmiddag 14 juni 2006 Locatie : KIVI / Grote Zaal te Den Haag 


Korte toelichting
De aanpak van grondwaterproblemen en het benutten van kansen die daaruit voortkomen, blijkt in de praktijk vaak erg lastig te zijn. De oorzaak wordt nog al eens toegeschreven aan de complexiteit van maatregelenpakketten en de hoge kosten ervan. Het is de vraag of dit de enige en echte oorzaken zijn. Is onbekendheid over wat het begrip 'grondwaterprobleem' inhoudt en over de kansen die een aanpak van het probleem kunnen opleveren niet minstens zo belangrijk? Door die onbekendheid over het probleem en de kansen kan er ook geen goed inzicht worden verkregen in de belangen, belangenpartijen en eventuele -stellingen die spelen bij het vaststellen van het nut en de noodzaak van grondwaterbeheer. Laat staan dat betrokken partijen goede afspraken kunnen maken over de na te streven doelen en gewenste rollen bij de realisatie van deze doelen. Inzicht in bovengenoemde aspecten blijkt een cruciale rol te spelen bij het formuleren van op duurzaamheid gerichte doelen en maatregelen in bij het proces om met succes tot implementatie van deze maatregelen te komen

Aanmelden
Deelname aan bijeenkomsten van het platform is kosteloos. Er zijn maximaal 125 plaatsen beschikbaar

Informatie
Voor meer informatie over het platform Gebieds- en Systeemgericht Grondwaterbeheer kunt u contact opnemen met:
Johan van der Gun, 030-6011986, j.gun@tip.nl 
Ebel Smidt, 073-6312777, smidt.sg@inter.nl.net  
Nieuws over de bijeenkomst en informatie over het platform is te vinden op www.skbodem.nl en www.grondwaterplatform.nl  

 


Voordrachten WUR
Onderstaande voordrachten zullen worden verzorgd door studenten van de Sectie Waterhuishouding als afsluiting van hun doctoraal-onderzoek.
U bent van harte welkom bij deze voordrachten welke zullen worden gehouden in de Collegezaal, 1e verdieping, gebouw De Nieuwlanden, Nieuwe Kanaal 11 te Wageningen.


Donderdag 18 mei 2006 15.15 uur: Jasper van Vliet
Begeleiders: P. Torfs en G. Bier
Titel: Van NAGROM naar MODFLOW: het voorbeeld van Noord Brabant


Vrijdag 19 mei 2006 14.00 uur: Marieke Oosterwoud
Begeleider: S. van der Schaaf
Titel: A possible response to climate extremes of fluxes and concentrations of CO2 and CH4 in a northern fen.Michael van der Valk in bestuur IAH
Eind april 2006 is Michael van der Valk verkozen tot bestuurslid van de International
Association of Hydrogeologists (IAH), Netherlands Chapter. De IAH is een
internationaal invloedrijke vakvereniging voor grondwaterdeskundigen, met
leden in 135 landen. De IAH is een partner in UN Water, het lichaam dat de
watergerelateerde activiteiten van de Verenigde Naties coördineert. De IAH
was ook betrokken bij de oprichting van het International Groundwater
Resources Assessment Centre (IGRAC), dat thans onder auspiciën van WMO bij
TNO te Utrecht is gehuisvest.

Wij zijn bijzonder verheugd dat de IAH - nadat prof. dr. J.J. de Vries
(VUA) meer dan 25 jaar deze belangrijke zetel heeft bekleed - meende juist
in een NHV-bestuurslid een waardige opvolger te zien. Michael van der Valk
blijft bestuurslid van de NHV voor internationale betrekkingen.

Vanuit het NHV bestuur feliciteren wij Michael en wensen hem veel succes bij zijn 
werkzaamheden voor de IAH.


NHV nieuwsbrief 21 augustus 2006
 
Geachte NHV leden,
Aangezien er in de afgelopen periode nauwelijks copy is aangeleverd, zijn er nauwelijks nieuwsbrieven verschenen.
In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:
- voordrachten WUR 

Voordrachten WUR
Onderstaande voordrachten zullen worden verzorgd door studenten van de Sectie Waterhuishouding als afsluiting van hun doctoraal-onderzoek. U bent van harte welkom bij deze voordrachten welke zullen worden gehouden in de collegezaal (C59) van gebouw De Nieuwlanden, Nieuwe Kanaal 11 te Wageningen.

Woensdag 23 augustus 2006
10.00 uur Sabine Niessen
Begeleider: T. Hoitink
Titel: Kortsluiting tussen IJssel en Overijsselse Vecht

Donderdag 24 augustus 2006
11.00 uur Otto Icke
Begeleiders: R. Uijlenhoet en P. Torfs
Titel: The influence of Digital Elevation Model (DEM) smoothing with groundwater modeling concepts on the D8 flow direction pattern.


Woensdag 30 augustus 2006
11.00 uur Suzanne Poyck
Begeleiders: G.H. de Rooij en R. Uijlenhoet
Titel: Closing the waterbalance for a hillslope plot in the páramo


14.00 uur Ria Wolleswinkel
Begeleiders: J. van Dam en R. Hendriks (Alterra)
Titel: De invloed van verschillende ontwateringsstrategieën op de veenoxidatie in het veenweidegebied bij ROC Zegveld


15.00 uur Martin Mulder
Begeleider: P. Warmerdam
Titel: Modellering van het neerslag-afvoer proces van het stroomgebied van de Berkel in Duitsland 


NHV nieuwsbrief 9 september 2006
 
Geachte NHV leden,
In deze nieuwsbrief aandacht voor een tweetal bestuursmededelingen


Hydrologische woordenlijst opgenomen in Aquo-lex
De Hydrologische woordenlijst, NHV-special nummer 5, is integraal opgenomen in Aquo-lex en vanaf heden digitaal beschikbaar. Aquo-lex is het door de InformatieDesk standaarden Water (IDsW) opgezette en onderhouden woordenboek. Hierin zijn zo’n 4000 begrippen opgenomen die direct of indirect met het waterbeheer te maken hebben.


Het lag voor de hand om de Hydrologische woordenlijst (een kleine 1000 begrippen) integraal op te nemen in Aquo-lex. Tussen de NHV en IDsW is hieromtrent een overeenkomst gesloten. Vanaf juni 2006 is IDsW voor het beheer van de woordenlijst verantwoordelijk. De input blijft echter verzorgd worden door de NHV. 


Met deze ontwikkeling denkt het bestuur van de NHV  een bijdrage geleverd te hebben aan een bredere en eigentijdse verspreiding van het hydrologische gedachtegoed. Er leefde al langer de behoefte om de beschikking te krijgen over een digitale versie van de Hydrologische woordenlijst.


Bovenstaande heeft wel tot gevolg dat het “bekende”boekje niet meer geleverd kan worden en wij voortaan aangewezen zijn op de digitale versie via Aquo-lex. (www.idsw.nl). De nog aanwezige exemplaren zijn door IDsW overgenomen en zullen verspreid worden onder hydrologiestudenten aan de universiteiten en hogescholen. 


Student-lidmaatschap van de NHV nu mogelijk
Het bestuur van de Nederlandse Hydrologische Vereniging heeft besloten het lidmaatschap van de Vereniging met directe ingang mogelijk te maken voor studenten. Van verschillende kanten is het bestuur benaderd om deze mogelijkheid te bieden en zo jonge collegae nog directer te betrekken bij de hydrologie.

Hoewel het lidmaatschap van de vereniging op zich laag is (€ 22,50 per jaar) kunnen studenten nu gedurende twee jaar “student-lid” worden van de NHV. Zij hebben daarbij dezelfde rechten als de gewone leden (bijwonen bijeenkomsten, jaarvergadering, abonnement op Stromingen etc.) maar zijn gedurende deze periode vrijgesteld van het betalen van de contributie. 

Na afstuderen of na verloop van twee jaar gaat het “student-lidmaatschap”automatisch over in een gewoon lidmaatschap van de NHV.
Het bestuur verwacht op deze wijze in een behoefte te hebben voorzien en ziet de hausse met aanmeldingen graag tegemoet.


NHV nieuwsbrief 6 oktober 2006
 
Geachte NHV leden,

In deze nieuwsbrief aandacht voor:
 - NHV & IAH symposium: Arsenic in groundwater — a world problem
 - gratis studenten lidmaatschap NHV 


International Association of Hydrogeologists – Netherlands Chapter
& Nederlandse Hydrologische Vereniging
Arsenic in groundwater — a world problem
Symposium 29 November 2006, TNO, Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht

Arsenic contamination of groundwater has occurred in various parts of the world, most notably the Ganges Delta of Bangladesh and West Bengal, India, causing serious arsenic poisoning among large numbers of people. It is a natural occurring high concentration of arsenic in deeper levels of groundwater, which became a high-profile problem in recent years due to the use of deep tube wells for water supply in the Ganges Delta. Parts of Thailand, Taiwan, Argentina, Chile and China have also been affected. Approximately 20 incidents of groundwater arsenic contamination have been reported from all over the world. Of these, four major incidents were in Asia.

Voor een overzicht van het volledige programma wordt verwezen naar bijgevoegd pdf-bestand
De deelnamekosten voor dit symposium bedragen € 25,– voor IAH- en NHV-leden, inclusief lunch en borrel. Voor niet-leden bedragen de deelnamekosten € 50,–.

U kunt zich voor het symposium aanmelden via de nhv website.
De deelnamekosten dient u voor 15 november 2006 over te maken op ABN-AMRO bankrekeningnummer 44.29.61.480, ten name van Secretaris Nationaal Comité IAH.


Student-lidmaatschap van de NHV nu mogelijk
Het bestuur van de Nederlandse Hydrologische Vereniging heeft besloten het lidmaatschap van de Vereniging met directe ingang mogelijk te maken voor studenten. Van verschillende kanten is het bestuur benaderd om deze mogelijkheid te bieden en zo jonge collegae nog directer te betrekken bij de hydrologie.


Hoewel het lidmaatschap van de vereniging op zich laag is (€ 22,50 per jaar) kunnen studenten nu gedurende twee jaar “student-lid” worden van de NHV. Zij hebben daarbij dezelfde rechten als de gewone leden (bijwonen bijeenkomsten, jaarvergadering, abonnement op Stromingen etc.) maar zijn gedurende deze periode vrijgesteld van het betalen van de contributie. 


Na afstuderen of na verloop van twee jaar gaat het “student-lidmaatschap”automatisch over in een gewoon lidmaatschap van de NHV.
Het bestuur verwacht op deze wijze in een behoefte te hebben voorzien en ziet de hausse met aanmeldingen graag tegemoet.


NHV nieuwsbrief 20 oktober 2006
 
Geachte NHV leden,

In deze nieuwsbrief aandacht voor:
 - Geuzentrots in het waterbeheer
 - Stedelijk grondwater
 - Bijeenkomst Platform Gebieds- en Systeemgericht grondwaterbeheer
 - gratis studenten lidmaatschap NHV


Geuzentrots in het waterbeheer
26 Oktober 2006

Is het je opgevallen hoe in Nederland watervraagstukken worden benaderd? Vaak worden alleen de negatieve aspecten van water belicht waarbij ingenieurs zich zeer bescheiden opstellen. We schamen ons zelfs voor de maakbaarheid die onze watersystemen kenmerkt. Het kan veel positiever, althans dat is de stelling. Water siert Nederland, we kunnen trots zijn op wat we in Nederland rond water voor elkaar hebben gekregen en maakbaarheid kan het paradepaardje zijn van de Nederlandse ingenieur. In plaats van defensief kunnen we meer offensief zijn! Daarom organiseert de afdeling Waterbeheer van KIVI/NIRIA op 26 oktober een middag waarin een strijdplan wordt opgesteld om meer Geuzentrots in het waterbeheer te krijgen. De middag wordt ingeleid door Sybe Schaap, voorzitter van de Unie van Waterschappen. De deelnemers zullen het strijdplan opstellen volgens het principe van Open Space.


De middag wordt gehouden in het Novotel Den Haag Centrum en vangt aan om 12.30 uur.
Kosten voor deelname bedragen € 75,-- inclusief lunch en borrel.


Je kunt je aanmelden met de volgende link: http://www.ingenieurs.net/eman/ShowEvent.phx?eid=eman.2983 
Je ontvangt dan meteen de bevestiging en routebeschrijving. De factuur volgt separaat per post.

Programma
12:30 Inlooplunch
13:30 Opening door Arnold Lobbrecht namens KIVI/NIRIA
13:40 Inleiding op de thematiek door Sybe Schaap
14:00 Introductie Open Space door Govert Geldof
14:10 Oogsten van onderwerpen eerste ronde
14:30 Ronde 1
15:15 Korte pauze met koffie en thee (langs de posters lopen)
15:25 Oogsten van onderwerpen tweede ronde
15:40 Ronde 2
16:25 Korte pauze (langs de posters lopen)
16:35 Reflecties op de resultaten en aanzet tot “tips and trics”.


Minisymposium Stedelijk grondwater
8 november 2006

Op 8 november wordt er een middagsymposium gehouden over Stedelijk Grondwater (onder leiding van Frans van de Ven). Doelgroep van deze middag zijn de gemeenten maar ook anderen zijn van harte (en gratis!) welkom.

Op woensdagmiddag 8 november wordt een minisymposium gehouden over stedelijk grondwater. De reden hiervoor is de volgende. De gemeenten streven ernaar om het waterbeheer op orde te krijgen door middel van waterplannen. Het aspect “grondwater” vindt daar maar moeilijk een volwaardige plaats in. Door toelichting aan de hand van spraakmakende kwesties willen de dagvoorzitter Frans van de Ven (TU/RIZA) en verschillende sprekers de deelnemers meegeven welke aspecten aan de orde komen bij een goede beheersing van deze problematiek.


Bijeenkomst Platform Gebieds- en Systeemgericht grondwaterbeheer
16 november 2006

Grondwatermeetnetten zijn in het verleden in Nederland vanuit verschillende doelen ingericht. We hebben decennia grondwaterstanden gemeten. Op sommige plaatsen al ruim een eeuw. Meetreeksen van grondwaterkwaliteit zijn over het algemeen wat korter. In de kustgebieden speelt de zoet-zout problematiek al sinds de tweede helft van de negentiende eeuw. Ook dat heeft mooie meetreeksen opgeleverd. De aandacht voor de milieuvraagstukken vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw, het integrale waterbeheer vanaf de jaren 80 en specifieke thema’s als verdroging, verzuring en vermesting, hebben ook een stijging gebracht van meetgegevens, monitoringrapporten en evaluaties.


Zijn deze gegevens allemaal bruikbaar in het licht van de hedendaagse informatiebehoefte, hoe wordt de informatie gebruikt en wat is de betekenis ervan voor de toekomst? Voor de KRW proberen de meeste partijen de monitoring uit te voeren met bestaande meetnetten.


Feit is dat het aantal meetpunten voor grondwaterstanden sinds het begin van deze eeuw snel afneemt.  De vraag doet zich dan voor wat hiervan de oorzaak is. Juist in een tijd waarin de grondwaterwereld sterk in beweging is en de belangstelling voor het grondwater(systeem) ook beleidsmatig toeneemt, zou je verwachten dat de interesse in het beschikbaar hebben of krijgen van monitoringgegevens groot zou zijn.


Voldoen de bestaande meetnetten niet meer aan de eisen van deze tijd? Is het technisch en organisatorisch beheer van de meetnetten in voldoende mate afgestemd op het wensbeeld van nu? Staan de kosten voor het beheer van de meetnetten en het verwerken van de data in verhouding tot de verkregen resultaten of hebben we wensen waaraan met de bestaande meetnetten niet kan worden voldaan?


Dit zijn de vragen waarop we in deze bijeenkomst van het platform nader zullen ingaan. 


Student-lidmaatschap van de NHV nu mogelijk
Het bestuur van de Nederlandse Hydrologische Vereniging heeft besloten het lidmaatschap van de Vereniging met directe ingang mogelijk te maken voor studenten. Van verschillende kanten is het bestuur benaderd om deze mogelijkheid te bieden en zo jonge collegae nog directer te betrekken bij de hydrologie.


Hoewel het lidmaatschap van de vereniging op zich laag is (€ 22,50 per jaar) kunnen studenten nu gedurende twee jaar “student-lid” worden van de NHV. Zij hebben daarbij dezelfde rechten als de gewone leden (bijwonen bijeenkomsten, jaarvergadering, abonnement op Stromingen etc.) maar zijn gedurende deze periode vrijgesteld van het betalen van de contributie. 


Na afstuderen of na verloop van twee jaar gaat het “student-lidmaatschap”automatisch over in een gewoon lidmaatschap van de NHV.
Het bestuur verwacht op deze wijze in een behoefte te hebben voorzien en ziet de hausse met aanmeldingen graag tegemoet.


NHV nieuwsbrief 31 oktober 2006


Geachte NHV leden,

In deze nieuwsbrief aandacht voor:
 - Jaarvergadering NHV
 - New Directions in Urban Water Management
 - colloquium series “Recent Advances in Water Resources”
 - voordrachten WUR
 - gratis studenten lidmaatschap NHV


Jaarvergadering NHV
Begin oktober hebben wij informatie toegezonden mbt het symposium "Arseen in grondwater"
Op 29 november vindt bij TNO in Utrecht het NHV&IAH symposium: "Arsenic in groundwater-a world problem" plaats. Aanmelden kan via de NHV-website. In de pauze, tussen 13:00 en 14:00, wordt de jaarvergadering van de NHV gehouden. De stukken voor de jaarvergadering zijn vanaf 8 november te downloaden via de NHV website. 


---------Onderstaand nogmaals de informatie voor het symposium:
Arsenic contamination of groundwater has occurred in various parts of the world, most notably the Ganges Delta of Bangladesh and West Bengal, India, causing serious arsenic poisoning among large numbers of people. It is a natural occurring high concentration of arsenic in deeper levels of groundwater, which became a high-profile problem in recent years due to the use of deep tube wells for water supply in the Ganges Delta. Parts of Thailand, Taiwan, Argentina, Chile and China have also been affected. Approximately 20 incidents of groundwater arsenic contamination have been reported from all over the world. Of these, four major incidents were in Asia.


Voor een overzicht van het volledige programma wordt verwezen naar bijgevoegd pdf-bestand
De deelnamekosten voor dit symposium bedragen € 25,– voor IAH- en NHV-leden, inclusief lunch en borrel. Voor niet-leden bedragen de deelnamekosten € 50,–. Studenten kunnen zich hier aanmelden voor gratis lidmaatschap van de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV).

U kunt zich voor het symposium aanmelden via deze link.
De deelnamekosten dient u voor 15 november 2006 over te maken op ABN-AMRO bankrekeningnummer 44.29.61.480, ten name van Secretaris Nationaal Comité IAH-------------


New directions in Urban Water Management
A symposium on New Directions in Urban Water Management will be held on 12-14 September 2007 at UNESCO Headquarters, Paris. This event will be an occasion for bringing together leading international urban water management experts to discuss new concepts, approaches and technologies for dealing with urban water problems. There will also be the opportunity to learn about urban water management projects results and outputs.


Op de website van de NHV vindt u de 'first announcement and call for abstracts/papers' en de brochure over de activiteiten op het gebied van stedelijk waterbeheer van UNESCO's International Hydrological Programme.
 

Meer informatie: Michael van der Valk, valkvd-apestaartje-knmi.nl 


Colloquium series "Recent Advances in Water resources"
The Water Resources Section of Delft University of Technology would like
 to invite you to the 37th edition of the colloquium series
 “Recent Advances in Water Resources”.
 
 SPEAKER
 Piotr Wolski (Harry Oppenheimer Okavango Research Centre, private bag 285, Maun, Botswana)
 
 TITLE
 Variability and change in hydrology of a large flood-pulsed wetland, the Okavango Delta, Botswana
 (See the attached PDF file for the abstracts)
 
 TIME, LOCATION
 Thursday, December 14, 2006, 15h30; Lecture Room 5.99
 Faculty of Civil Engineering and Geosciences
 Stevinweg 1, 2628 CN Delft, The Netherlands
 
 MORE INFORMATION
 Ed Veling, tel. 015-2785080, email: E.J.M.Veling@tudelft.nl
 Nico de Vos, tel. 015-2786857, email: N.J.de.Vos@tudelft.nl 
 
 ABOUT
 The colloquium series Recent Advances in Water Resources is organised by the Water Resources Section
 of the Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology.
 It serves as a forum for presenting results of up-to-date research in hydrology and water resources management.

 The series is a continuation of the Recent Advances in Subsurface Hydrology series
 that was organised by the former Section of Hydrology and Ecology from 1997 to 2004.
 The following talk is scheduled for the thirtieth seven colloquium in the series.


Voordrachten WUR
Onderstaande voordrachten zullen worden verzorgd door studenten van de Sectie Waterhuishouding als afsluiting van hun doctoraal-onderzoek. U bent van harte welkom bij deze voordrachten welke zullen worden gehouden in de collegezaal (C59) van gebouw De Nieuwlanden, Nieuwe Kanaal 11 te Wageningen.

Donderdag 26 oktober 2006
14.15 uur Wouter Beekman
Begeleiders: P. Torfs en H. Ritzema
Titel: Open water modeling in a peatland of central Kalimantan


Donderdag 26 oktober 2006
15.15 uur Martin de Jonge
Begeleiders:   P. Torfs
D. Karssenberg en M. Hendriks (Univ. Utrecht)
Titel:  Physically-based hydrological modelling of a sub-basin in the Buëch catchment
Hydrograph prediction, sensitivity analysis and error propagation modelling with a model of a sub-mediterranean sub-alpine catchment


Donderdag 9 november 2006
15.15 uur Frederiek Sperna Weiland
Begeleider: P. Torfs
Titel: Modelling flood risk and uncertainty with MOD_FreeSurf2D
Applied at the Kootenai and Ribble River


Student-lidmaatschap van de NHV nu mogelijk
Het bestuur van de Nederlandse Hydrologische Vereniging heeft besloten het lidmaatschap van de Vereniging met directe ingang mogelijk te maken voor studenten. Van verschillende kanten is het bestuur benaderd om deze mogelijkheid te bieden en zo jonge collegae nog directer te betrekken bij de hydrologie.

Hoewel het lidmaatschap van de vereniging op zich laag is (€ 22,50 per jaar) kunnen studenten nu gedurende twee jaar “student-lid” worden van de NHV. Zij hebben daarbij dezelfde rechten als de gewone leden (bijwonen bijeenkomsten, jaarvergadering, abonnement op Stromingen etc.) maar zijn gedurende deze periode vrijgesteld van het betalen van de contributie. 

Na afstuderen of na verloop van twee jaar gaat het “student-lidmaatschap”automatisch over in een gewoon lidmaatschap van de NHV.
Het bestuur verwacht op deze wijze in een behoefte te hebben voorzien en ziet de hausse met aanmeldingen graag tegemoet.


NHV nieuwsbrief 19 december 2006

Geachte NHV leden,

In deze nieuwsbrief aandacht voor:
 - Nieuwe website NHV
 - Aankondiging hydro school
 - Minisymposium ‘Ruimte voor onzekerheid’
 - gratis studenten lidmaatschap NHV


Nieuwe website NHV
Zoals vermeld op de ledenvergadering in november zijn we bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website voor de NHV. De verwachting is dat de nieuwe site medio januari 2007 zal worden geopend. Naast de reeds bestaande items zoals deze ook op de huidige site staan zal de nieuwe site een aantal extra's bieden. 
De naam van de nieuwe site zal worden www.nhv.nu (deze link werkt nu nog niet).


Aankondiging Hydro school
Onder auspiciën van het Boussinesq Center for Hydrology organiseren Unesco-IHE, TUDelft en Gabriel Lippmann Institute Luxembourg een Hydro-school met als titel: “Advances Techniques in Experimental Hydrology”. Deze Hydro-school zal in de week 5-9 februari 2007 plaatsvinden in Luxemburg. De theoretische achtergrond van nieuwe technieken wordt gecombineerd met veldexperimenten en toepassingen onder leiding van internationale experts. Zie voor meer informatie en aanmelding: http://www.boussinesqcenter.nl/act_summerschool.htm


Under the umbrella of the Boussinesq center for Hydrology Unesco_IHE, Delft University of Technology and Gabriel Lippmann Institute Luxembourg are organizing a Hydro-school called: “Advanced Techniques in Experimental Hydrology”. This Hydro-school will take place in the week 5-9 February 2007 in Luxembourg. The theoretical background of new techniques will be combined with field experiments and aopplications under guidance of international experts.. For more information and application, see:
http://www.boussinesqcenter.nl/act_summerschool.htm


Minisymposium "Ruimte voor onzekerheid"
Donderdag 25 januari 9:30 uur
Locatie: Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem


Thema: In het minisymposium zal worden ingegaan op het thema onzekerheid in relatie tot het regionale waterbeheer. Het thema zal vanuit diverse invalshoeken worden belicht: van de keuze van het modelconcept, het kwantificeren van onzekerheden tot de gevolgen van onzekerheden voor de beleidsvoorbereiding.


Voor wie: Het minisymposium borduurt voort op de gebruikelijke zandhydrologen bijeenkomsten, maar is bedoeld voor alle hydrologen, modelleurs en beleidsmedewerkers op het onderdeel waterkwantiteit van waterschappen. De intentie is om jaarlijks een dergelijk evenement voor en door de waterschappen te houden.


Dagvoorzitter: Prof. dr. ir. Huub Savenije, hoogleraar hydrologie TU Delft.

Organisatie: Waterschap Rijn en IJssel (Ellen Bollen-Weide), Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (Joost Heijkers) en HKV LIJN IN WATER (Durk Klopstra).
In samenwerking met de NHV zal na het symposium worden gewerkt aan de publicatie van een NHV-uitgave, waarin de weerslag van de dag zal worden verwerkt in de vorm van enkele artikelen.


Student-lidmaatschap van de NHV nu mogelijk
Het bestuur van de Nederlandse Hydrologische Vereniging heeft besloten het lidmaatschap van de Vereniging met directe ingang mogelijk te maken voor studenten. Van verschillende kanten is het bestuur benaderd om deze mogelijkheid te bieden en zo jonge collegae nog directer te betrekken bij de hydrologie.

Hoewel het lidmaatschap van de vereniging op zich laag is (€ 22,50 per jaar) kunnen studenten nu gedurende twee jaar “student-lid” worden van de NHV. Zij hebben daarbij dezelfde rechten als de gewone leden (bijwonen bijeenkomsten, jaarvergadering, abonnement op Stromingen etc.) maar zijn gedurende deze periode vrijgesteld van het betalen van de contributie. 

Na afstuderen of na verloop van twee jaar gaat het “student-lidmaatschap”automatisch over in een gewoon lidmaatschap van de NHV. Het bestuur verwacht op deze wijze in een behoefte te hebben voorzien en ziet de hausse met aanmeldingen graag tegemoet.