Administratieve/secretariële ondersteuning NHV Bestuur

De NHV zoekt per direct administratieve/secretariële ondersteuning van haar bestuur. We zijn daarvoor op zoek naar een pro-actief persoon (m/v), die het ondersteunen van mensen in hun werk ziet als waardevolle taak. We denken aan een doener die van aanpakken weet. Die werk ziet liggen en het zelf oppakt. Die initiatieven neemt en assertief optreedt naar ons en naar derden toe. Samenwerken met ons bestuur staat voorop, op een mensgerichte manier. Affiniteit met water en milieu is zeker een pré.

We denken aan het uitvoeren van de volgende taken voor en met het NHV-bestuur:

  • NHV-bestuursvergaderingen bijwonen: 6x/jaar (incl. notulen)
  • Bijeenkomsten van de NHV organiseren: 2x groot/jaar, 2x klein/jaar; steeds in samenwerking met een betrokken bestuurslid van de NHV (duo-schap), dat de inhoud voor haar rekening neemt; organisatie van bijeenkomsten (locatie, catering, gastheer/vrouw, nazorg); navolging van het draaiboek bewaken; presentaties verzamelen en doorgeven aan webmaster NHV;
  • Website NHV: materiaal en inbreng van bestuursleden verwerken en in een bruikbare vorm aanleveren aan de webmaster van de NHV (nieuwsbrieven/mededelingen, aankondigingen bijeenkomsten);
  • NHV-ledenadministratie bijhouden in samenwerking met de penningmeester van de NHV: het systeem op orde houden, aan- en afmeldingen verwerken, nagaan betaling contributie en herinneringen verzorgen, brieven ter inning van de contributie uitdoen;
  • NHV-frontoffice-contact met leden van onze vereniging via telefoon en emailverkeer.

We kunnen als NHV geen huisvesting bieden. De taken worden met name op de eigen werkplek van de ondersteuner uitgevoerd.
De ondersteuner gaan we tijdelijk en wel voor een periode van één jaar inhuren, met een wederzijdse evaluatie na zes maanden en tegen het einde van deze periode. We willen graag zo spoedig mogelijk starten met de inzet van de administratieve/secretariële ondersteuner.
We schatten de inzet in op gemiddeld 4 uur/week. De reiskosten vormen een aparte kostenpost en kunnen steeds gedeclareerd worden tegen gangbare tarieven.
Het NHV bestuur maakt een selectie op basis van kwaliteit en prijs.

U kunt uw aanbieding met CV en referenties voor 1 februari 2019 sturen aan: secretaris@nhv.nu