Bijeenkomsten

Voor het archief van de ledenvergaderingen even naar beneden scrollen svp

Bijeenkomsten vóór 2016Archief NHV Ledenvergaderingen

2020: Algemene Ledenvergadering voor het verenigingsjaar 2019
2019: Algemene Ledenvergadering voor het verenigingsjaar 2018
2018: Algemene Ledenvergadering voor het verenigingsjaar 2017
2017: Algemene Ledenvergadering voor het verenigingsjaar 2016
2016: Algemene Ledenvergadering voor het verenigingsjaar 2015
2015: Algemene Ledenvergadering voor het verenigingsjaar 2014
2014: Algemene Ledenvergadering voor het verenigingsjaar 2013
2013: Algemene Ledenvergadering voor het verenigingsjaar 2012
2012: Algemene Ledenvergadering voor het verenigingsjaar 2011

2011: Algemene Ledenvergadering voor het verenigingsjaar 2010

2010: Algemene Ledenvergadering voor het verenigingsjaar 2009

2009: Algemene Ledenvergadering voor het verenigingsjaar 2008
2008: Algemene Ledenvergadering voor het verenigingsjaar 2007


Arsenic in groundwater, a world problem - 29 november 2006

GGOR: Goed geregeld of Rommeltje - 3 november 2005.

Discussiemiddag kwaliteitsorganisatie in het waterbeheer - 6 Oktober 2005

Tijdreeksen in grondwater - 8 juni 2004

De hydrologische opgave van de Europese Kaderrichtlijn Water - 26 mei 2004

Regionale Hydrologische Modellering – State of the Art - 24 april 2003