Afbeelding 160 Afbeelding 151

Publicaties

De NHV geeft in eigen beheer zogenaamde “specials” uit. Veelal zijn dit boekjes met samenvattingen van congressen of boekjes met een bepaald thema. Via dit onderdeel van de website wordt enige informatie omtrent deze publicaties geboden. Tevens wordt aangegeven of de boekjes nog besteld worden of dat downloaden van de publicaties mogelijk is.

Tevens zullen we op dit deel van de website andere publicaties gaan aanbieden zoals oraties van Nederlandse hoogleraren en de publicaties die in het verleden door CHO zijn uitgegeven.