Stedelijke hydrologie

Programma NHV Voorjaarsbijeenkomst “Stedelijke Hydrologie”
In samenwerking met STOWA


Op 29 mei 2013 organiseerde de NHV, in samenwerking met STOWA, haar jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst in het WTC te Rotterdam.

Projecties over bevolkingsgroei spreken over 9 miljard mensen rond 2050, waarvan 70% in steden zullen wonen. Ook toekomstige kaarten van Nederland tonen een verdere verstedelijking. Tegelijkertijd leiden een intensiever grondgebruik in steden, zowel boven als onder de grond, en verwachte klimaatverandering  tot enorme uitdagingen om het stedelijke watersysteem hier op aan te passen. Voor deze waterhuishoudkundige aanpassingen is een goede kennis van de hydrologische kringloop in de stedelijke omgeving onontbeerlijk. Voldoende reden voor de NHV en STOWA hier tijdens een lezingendag aandacht aan te besteden.


Het doel van deze dag was om een doorsteek te geven van de bestaande kennis over stedelijke hydrologie in Nederland en de leden van de NHV en overige geïnteresseerden uit de wereld van waterbeheer hierover te informeren. We zijn daarbij ingegaan op de inhoudelijke aspecten van het stedelijk watersysteem, tools die er aanwezig zijn om hier aan te rekenen en een aantal case studies. In case studies komt ook kort aan bod hoe deze kennis kan worden toegepast en waar eventuele kennislacunes zitten.


Programma
09:30-10:00      Inloop en koffie
10:00                Start bijeenkomst en welkom (Marc Bierkens, voorzitter NHV)
10:00-10:10      Introductie (Dagvoorzitter Frans van de Ven, TUD / Deltares)


Componenten van het stedelijk hydrologisch systeem


10:10-10:30      Neerslag in het stedelijk gebied (Marie-Claire ten Veldhuis, TUD)
10:30-10:50      Verdamping in het stedelijk gebied (Cor Jacobs, WUR)
10:50-11:10      Afvoer in het stedelijk gebied (Toine Vergroesen, Deltares)


11:10-11:40      Koffiepauze


11:40-12:00      Grondwater in het stedelijk gebied (Jacqueline Flink, Waternet)
12:00-12:20      Waterkwaliteit in het stedelijk gebied (Floris Boogaard, TAUW/TUD)


12:20-13:30      Lunch


13:30-14:00      Relatie watersysteem en waterketen: kansen en bedreigingen (Huub Rijnaarts, WUR; Jules van Lier, TUD)


Tools voor stedelijk waterbeheer

14:00-14:20      Rapid Assessment Model Stedelijk (Reinder Brolsma, Deltares)
14:20-14:40      HydroCity (Maarten Spijker, Hydrologic)
14:40-15:00      3DI (Wytze Schuurmans, Nelen & Schuurmans)


15:00-15:30      Thee en koffie


Toepassingen


15:30-16:00      Rotterdam (Daniel Goedbloed, Gemeentewerken Rotterdam)
16:00-16:30      New Orleans (Nanco Dolman, RoyalHaskoningDHV)


16:30                Afsluiting
16:35                Borrel

 

Via deze link kunt u het affiche als pdf downloaden. Print 'm uit en hang 'm op bij je werkgever!

Interessant materiaal: UNESCO's Urban Water Series brochures
en een filmpje over het slaan van een waterput (wat halaas niet helemaal goed gaat)

 

Voor een fotoverslag van de bijeenkomst, klik hier