Het aantal vrijheidsgraden van een grondwatermodel (het aantal knoppen waaraan onafhankelijk gedraaid kan worden) is altijd kleiner dan het aantal fwischeparameters dat als invoer nodig is. Voor gevoeligheidsanalyses en voor het afregelen van modellen is het handig om te weten hoe de parameters samenhangen. Er zijn verschillende nwgelijkheden om daar achter te komen. In dit artikel wordt DIMENSIE-ANALYSE toegepast op een gestileerde versie van een model van de winplaats Immerloopark. Met name wordt er gekeken naar de gevoeligheid van de oppervlakte van verblijftijdzones.