IF Technology (IF) heeft onderzoek gedaan naar de temperatuurverdeling in de Nederlandse ondergrond tot 300 m-mv (Stolk, 2000). Het doel van het onderzoek was na te gaan in hoeverre de bodemtemperatuur informatie bevat die samenhangt met hydrologische en thermische condities in het heden en verleden. Om een aantal van de beschouwde relaties kwantitatief te toetsen is gebruik gemaakt van analytische oplossingen voor de warmtetransportvergelijkingen en het numerieke rekenmodel HST 20130. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van metingen die zijn uitgevoerd door DGV-TNO in de periode van 1976 tot 1979 (Dalfsen, 1981) en van metingen die door IF in het kader van koude-/ warmteopslagprojecten zijn uitgevoerd in de periode van 1990 tot 1999. Daarnaast zijn speciaal voor dit onderzoek een aantal extra metingen uitgevoerd. In deze studie zijn de bodemtemperaturen ondieper dan 20 m-mv buiten beschouwing gelaten, omdat deze sterk afhankelijk zijn van de dagelijkse- en seizoensveranderingen.