Een aanzet tot een nieuwe methode voor ecohydrologische effectvoorspelling en modelkalibratie