Het onderwerp dichtheidsstroming is reeds in een aantal artikelen in STROMINGEN aan de orde gekomen. Zo doet professor De Vries in de eerste uitgave van STROMINGEN op boeiende wijze verslag van de ontwikkeling van de theorie met betrekking tot de zoet-zout-problematiek en de grondwaterstroming met variabele dichtheid. Verder illustreert Olsthoorn in STROMINGEN 2 (1996), nummer 2 hoe een probleem met grondwaterstroming met variabele dichtheid kan worden vertaald in een probleem zonder dichtheidsverschillen door middel van stijghoogte- en randvoorwaarde-correcties op de grensvlakken. Deze creatieve methode maakt het mogelijk om dichtheidsstroming met een conventioneel grondwatermodel te berekenen. Een methode om zowel dichtheidsstrorning als het daardoor veroorzaakte stof- enlof warmtetransport te berekenen is een modellering met HST2D en HST3D. Dit artikel geef? een introductie van de achtergronden en toepassingsmogelijkheden van deze modellen.