Naast een nieuwe voorzitter, zijn er tijdens de afgelopen ALV nog een aantal be-stuursleden (her)benoemd: Linda van der Toorn en Gé van den Eertwegh hebben hun bestuurstermijn beiden verlengd. Daarnaast hebben Gijs Janssen en Herman Wolfs beiden afscheid genomen. Gijs is jarenlang actief geweest als secretaris van de NHV en de afgelopen anderhalf jaar als waarnemend penningmeester. Herman werd tij-dens de ALV door Marc Bierkens benoemd tot erelid van de NHV als erkenning voor zijn jarenlange inzet voor de NHV als penningmeester en zijn gepassioneerde inzet bij de organisatie van bijeenkomsten en cursussen. Dimmie Hendriks is tijdens de ALV gekozen tot secretaris en Hendrik Meuwese als penningmeester. Zij stellen zich aan u voor.