Op 8 maart 2018 vond bij TNO in Utrecht de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NHV plaats, gevolgd door een minisymposium over de beschikbaarheid van hydrologische data in Nederland. Het symposium ging in op de praktijk van data verzamelen, beschikbaar maken en het gebruik in modellen. Uit de presentaties bleek dat ten opzichte van grondwaterdata, de ontsluiting van oppervlaktewaterdata erg gefragmenteerd is. Via initiatieven als ‘Infrastructuur Waterhuishouding Nederland’ en het NHI komen data beter beschikbaar, maar er bestaat een kloof tussen enerzijds toepassing in modellen en onderzoek en anderzijds datgene wat momenteel door regionale waterbeheerders wordt verzameld en beschikbaar gemaakt. Tijdens het minisymposium werd tevens de Kees Maasprijs voor het beste Stromingenartikel uitgereikt aan Claudia Brauer.