Reactie op de bespreking door H. Boukes van het proefschrift van H.J.T. Weerts. getiteld ‘Complex confining layers; architecture and hydraulic properties of Holocene and Late Weichselian deposits in the fluvial Rhine-Meuse delta, The Netherlands’.