De Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) en Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) zijn waarden die vaak gebruikt worden om de hydrologische omstandigheden van het topsysteem te karakteriseren. Tot begin negentigerjaren werd er veelal vanuit gegaan dat de GHG en GLG, die op basis van 8 jaar zijn geschat ook voor een gemiddelde situatie gelden en daarmee onafhankelijk zijn van meteorologische fluctuaties. Dit artikel is een poging om hydrologen, plantoetsers en eenieder die gebruik maakt van de GHG en GLG inzicht te geven in de betrekkelijke veiligheid van deze grootheden. Onderzoek van Knotters en Van Walsum (1994) heeft eerder aangetoond dat de GHG en de GLG, op basis van 8 jaar sterk afhankelijk zijn van het weer in die periode van 8 jaar.