In grote lijnen is onze hydrologisch instrumentarium wel bekend. Van oudsher hebben we analytische formules, en sinds de jaren tachtig hebben we de beschikking over numerieke rekenprogramma’s. De jaren negentig hebben de optimalisatie-programmatuur daar aan toegevoegd en de kwaliteitsprogramma’s toegankelijk gemaakt.
De laatste tijd zien we regelmatig de naam ‘Matlab’ terugkeren in artikelen in Stromingen. Matlab is een pakket met wiskundige routines waarmee het relatief eenvoudig wordt om ingewikkelde wiskundige bewerkingen te programmeren. Dit kunnen analytische formules zijn, maar ook numerieke modellen kunnen geprogrammeerd worden. De resultaten kunnen netjes gevisualiseerd worden. Er zijn mensen die lyrisch over het pakket zijn, en mensen die het niet zien zitten. Als redacteur van STROMINGEN heb ik willen onderzoeken wat nu de status is uan Matlab: is het de nieuwe toekomst of een vluchtige modegril? Daartoe zijn zes hydrologen benaderd waarvan we het idee hebben dat ze hier iets zinnigs ouer te melden hebben.