In een eerder artikel is de theoretische achtergrond van het gekoppelde model MODUFLOW beschreven. Tevens zyn ook twee eenvoudige toepassingen van het model behandeld. In dit artikel wordt verder ingegaan op een praktische toepassing van het model ODUFLOW. Ten behoeve van de compensatie van de grondwaterstandsdaling die wordt veroorzaakt door de toekomstige waterwinning Rodennwrs te Denekamp, is een ontwerp van een wateraanvoerplan gemaakt. De aanvoersloten samen met het omleidingskanaal en de bijbehorende kunstwerken zijn in het gekoppelde nwdel met behulp van DUFLOWgemodelleerd. Hiermee wordt de variatie in het oppervlaktewaterpeil en de stroming in het slotenstelsel gesimuleerd. Vervolgens is dit samengevoegd in het nwdel MODUFLOW. De berekening is uitgevoerd voor een droge periode van 1989. In deze periode speelt de interactie tussen het oppervlaktewater en het grondwater een grote rol. Verschillende aanvoervarianten zrJn doorgerekend. Uit de berekeningsresultaten blykt dat door het simuleren van de dynamische interactie tussen het oppervlaktewater en het grondwatersysteem een betere waterbalans van het hydrologische systeem wordt verkregen.