Veel waterschappen hebben een boezemstelsel. In extreme situaties kan het boezem-stelsel overbelast raken en in dat geval zijn (calamiteiten)maatregelen nodig, zoals de inzet van calamiteitenberging of noodberging en het instellen van maalbeperking. Ook kan een boezemkade overlopen of doorbreken met een overstroming tot gevolg. Voor een goed onderbouwd calamiteitenbeheer is een calamiteitenmodel noodzakelijk, waarmee de juiste maatregelen op het juiste moment kunnen worden bepaald. Het hoogheemraadschap van Delfland heeft een nieuw interactief boezemcalamiteitenmo-del ontwikkeld. Met het model kunnen neerslagscenario’s op basis van actuele radar-beelden, windscenario’s en overstromingsscenario’s interactief worden doorgerekend bij een (dreigende) calamiteit.