TNO en Alterra hebben een modellensysteem gerealiseerd waarin het gecombineerde gebruik van MODFLOW- en SIMGRO-functionaliteiten mogelijk is. Het systeem is modulair van opzet en daardoor gemakkelijk te onderhouden. Het gebruik van modelopties van MODFLOW en SIMGRO kan per rekeneenheid gevarieerd worden. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om in het aandachtsgebied van een studie meer gedetailleerde concepten toe te passen dan in de randzone. Het maakt het ook mogelijk om stap voor stap complexere concepten toe te voegen, passend bij dan benodigde functionaliteiten en/of beschikbare gegevens. Dit kan drempelverlagend werken bij de bouw en toepassing van een integraal modelinstrumentarium.