De afgelopen jaren heeft Deltares gewerkt aan het mogelijk maken van waterkwaliteitsmodellering en modellering van dichtheidsafhankelijke stroming en transport met iMOD. De code waarmee dit kan heet iMOD-WQ. De eerste toepassing hiervan was ter ondersteuning van de gebiedsgerichte grondwateraanpak (GGA) in het Rotterdamse Havengebied. In dat (nog steeds lopende) project wordt ook gebruik gemaakt van de workflow manager HydroConnect, een andere relatief recente modelleerinnovatie. HydroConnect faciliteert in dit project het gebruik van het ontwikkelde modelinstrument en de uit te voeren “modellentrein” door meerdere partijen. In dit artikel wordt de toepassing van beide innovaties binnen GGA in het Rotterdamse Havengebied toegelicht.