Het model PROFCD (PROFile Convection-Diffusion) is door Veling (1993) geschreven om snel een inschatting te kunnen maken van het transport van vervuiling in de ondergrond. Het is een interessante vraag hoe onzekerheid in de invoerparameters de resultaten beïnvloedt (zie ook Pappenberger en Beven, 2006). In dit ‘Bachelor Graduation Project (BSc)’ is op zoek gegaan naar een snelle en eenvoudige methode om deze gevoeligheid te kunnen schatten. Zo kan in de praktijk gemakkelijk bepaald worden of de onzekerheid in de invoerparameters acceptabel is of niet. Hiervoor is een Matlab-programma (ParamSensCD = Parameter Sensitivity Convection Diffusion) ontwikkeld.