Om goed voorbereid te zijn op extreme gebeurtenissen, zoals hoge rivierwaterstanden of extreme neerslag, is het van belang te weten met welke kans dergelijke gebeurtenissen voorkomen. In de regel is slechts een beperkte hoeveelheid gegevens beschikbaar om deze schatting op te baseren. Om zoveel mogelijk kennis over de fysica in de schatting te betrekken zijn verschillende methoden ontwikkeld om met behulp van fysisch gebaseerde simulatiemodellen extreme waarden analyses uit te voeren. TNO Bouw heeft een probabilistische toolbox ontwikkeld, ProBox, waarmee verschillende methoden makkelijk toegankelijk worden. In dit artikel laten we zien dat ProBox ook toepasbaar is binnen de hydrologie, dit doen we aan de hand van een case study over extreme waterstanden in het IJsselmeer.