Hoe robuust is het hydrologisch systeem in het vrij afwaterende deel van Nederland met het oog op de te verwachten veranderingen? Kan het hydrologisch systeem de gevolgen van een toename in grondwateronttrekking in combinatie met een grotere verdamping door klimaatverandering en technologische en economische ontwikkelingen in de landbouw opvangen, of wordt een grens overschreden die niet meer terug te draaien is? In dit eerste van twee artikelen wordt de toekomstbestendigheid van het hydrologische systeem getoetst door de structurele verandering van grondwaterstanden te berekenen met NHI voor heel Nederland. Voor Oost-Nederland is een aparte analyse uitgevoerd waarbij ook met SWAP is gerekend. Dit komt in een tweede artikel aan de orde.