‘Representatief’ is een woord met vele betekenissen. Wij zullen het hier niet hebben over representatieve kleding of een representatief voorkomen. Nee, wij gaan in op de selectie van representatieve locaties en representatieve tijdstippen bij monitoring voor de Europese Kaderrichtlijn Water. Ook dan blijkt ‘representatief’ veel te kunnen betekenen, wat niet altijd bijdraagt aan duidelijkheid over de steekproefopzet. Wij pleiten er daarom voor om het woord ‘representatief’ niet te gebruiken, maar de opzet en het doel van de steekproef gedetailleerd te beschrijven. ‘Representatief’ wordt weleens in verband gebracht met kanssteekproeven, waarbij de eenheden aselect, at random, worden gekozen. Wij benadrukken dat, afhankelijk van het doel, in het ene geval een gerichte steekproef beter is en in het andere geval een kanssteekproef.