In dit artikel wordt een verbeterde kalibratiemethodiek voorgesteld voor fysisch gebaseerde regen-afvoermodellering in hellende stroomgebieden met natuurlijke afstroming. Voor de kalibratie worden meerdere variabelen gebruikt en er wordt automatische parameteroptimalisatie toegepast. Het hoofddoel van dit artikel is de voorgestelde methodiek te bespreken. Voor de parameteroptimalisatie wordt gebruik gemaakt van het parameterschattingspakket PEST terwijl als afvoercode FLOWSIM wordt gebruikt. De opzet van FLOWSZM en het gebruik van PEST worden kort besproken. Momenteel wordt onderzocht of de voorgestelde methodiek ook daadwerkelijk tot betere modelresultaten leidt. Dit artikel bespreekt het natuurlijke afvoergedrag in hellende stroomgebieden en de fysisch gebaseerde modellering ervan. In het verlengde wordt duidelijk gemaakt waarom fysisch gebaseerde afvoermodellen volgens veel literatuur nu nog onvoldoende in staat zijn het afvoergedrag weer te geven.
Met dit (methodische) artikel willen wij een bijdrage leveren in de fundamentele discussie of we met fysisch gebaseerde regen-afvoer-modellen wel in staat zijn het afvoergedrag te voorspellen.