Voormalig ESG-medewerker Dr. Louis Dekker is op 20 november 2019 na een kort ziekbed op 80-jarige leeftijd overleden. Louis is in totaal 47,5 jaar in dienst geweest in Wageningen bij achtereenvolgens Stiboka, het DLO Winand Staring Centrum en Alterra. Na zijn pensionering in 2004 werd Louis gastmedewerker bij Alterra en vanaf 2012 bij de leerstoelgroep Bodemfysica en Land Management van de Wageningen Universiteit. Louis is tot het eind van zijn leven actief geweest in de wetenschap, in totaal 63 jaar, hetgeen ongetwijfeld een record is voor Wageningen. Samenwerken met Louis was ronduit een voorrecht, hij had namelijk een aantal unieke eigenschappen die zeer goed van pas kwamen bij het doen van onderzoek en het ook inspirerend maakten voor anderen om daar aan deel te nemen.