Door klimaatverandering komen Nederlandse waterbeheerders voor steeds grotere uitdagingen te staan. De juiste maatregelen om de waterhuishouding te verbeteren vragen daarbij om een gedetailleerd inzicht tot in de haarvaten van een watersysteem. Om dit gedetailleerde inzicht te verkrijgen is participatieve monitoring een veelbelovende methode. Dit is een manier van samenwerken waarbij belanghebbenden van het watersysteem, bijvoorbeeld agrariërs, metingen doen aan relevante parameters, zoals zoutgehaltes, nutriënten, grondwaterstanden of bodemvocht. Door regelmatige bijeenkomsten met de deelnemers en waterbeheerder, alsook door de mogelijkheid tot real-time inzicht in metingen via een dashboard, leidt deze aanpak tot gezamenlijk inzicht, kennisdeling en een breder draagvlak voor maatregelen. Participatieve monitoring volgt daarbij een proces van meten, weten, begrijpen en sturen. Voordelen van deze aanpak voor een waterschap bestaan uit een dichter meetnet en een nauwere relatie met belanghebbenden die invloed hebben op het watersysteem. Voordelen voor deelnemers zijn dat zij direct inzicht krijgen in de situatie, zowel naast hun perceel als in het hele gebied, en in de effecten van maatregelen. Daarnaast leidt de aanpak tot een grote hoeveelheid metingen en kwalitatieve informatie, waarmee uiteindelijk meer inzicht wordt verkregen in de complexe processen en interacties binnen een poldersysteem of stroomgebied.