In deze bijdrage staat de vraag centraal wat historisch landschapsonderzoek kan bijdragen aan kennis over de hydrologische gesteldheid van Nederland. Daartoe moeten gegevens uit natuurwetenschappen, menswetenschappen en geesteswetenschappen worden gecombineerd. Dit wordt geïllustreerd met voorbeelden van historisch onderzoek naar beken. De conclusie is dat historisch onderzoek drie soorten gegevens oplevert: [1] argumenten voor behoud van historische landschapselementen, [2] gedetailleerde gegevens over ontwikkelingen op middellange termijn en [3] een beter inzicht in het landschap zoals dat er zonder menselijk ingrijpen uit zou hebben gezien.